Eteläpohjalaiset matkailuyritykset hakevat kasvua

0
(Depositphotos)

Seinäjoen ammattikorkeakoulu julkaisi ainutlaatuisen selvityksen, jossa kuvataan matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen tilaa Etelä-Pohjanmaalla. Selvitys on alueella ensimmäinen, jossa liiketoimintaa tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Selvityksen osa-alueita ovat matkailuyritysten kasvu, strateginen osaaminen, markkinointiosaaminen, digitalisaation käyttö ja sähköiset myyntikanavat. Selvitys osoitti myös mikä vaikuttaa eteläpohjalaisten matkailuyritysten menestymiseen.

Matkailuyritysten menestymistä selittää ennen kaikkea markkinointiosaaminen. Eli miten hyvin yritys osaa hankkia asiakas- ja kilpailijatietoa sekä hyödyntää sitä markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa. Menestyvät yritykset hallitsevat asiakassuhteiden kehittämisen, brändin johtamisen sekä tuloksellisen markkinoinnin suunnittelun.

-Erittäin mielenkiintoista on, että lähes kaikki vastanneet yritykset (86 %) hakivat liiketoiminnalleen kasvua. Kasvu uskotaan saavutettavan hankkimalla uusia, suomalaisia asiakkaita tai kehittämällä nykyisiä asiakassuhteita. Puolet kasvua hakevista yrityksistä hakee kasvua kansainvälisistä asiakkaista. Liiketoimintaostojen kautta suunnittelee kasvavansa vain harva, kertovat selvityksen tekijät Sanna Joensuu-Salo ja Kirsti Sorama SeAMKista. Selvitykseen vastasi 58 yritystä, jotka edustavat hyvin alueen matkailuyritysten kirjoa.

Eteläpohjalaisissa matkailuyrityksissä on vielä kehitettävää sekä markkinoinnin, strategisen osaamisen että digitalisaation suhteen. Paljon kehitettävää on vielä sähköisten myyntikanavien käytössä.

Selvitys julkaistiin tiistaina 28.1.2020 Matka Kasvuun –hankkeen loppuseminaarissa, jonka puitteissa selvitys tehtiin. Hankkeen aikana tehtiin myös työkaluja ja toimintamalleja markkinointiin ja strategiseen uudistumiseen, jotka ovat yritysten vapaassa käytössä ja löytyvät SeAMKin verkkosivustolta. Digitalisaation hyödyntämiseen ja markkinoinnin edelläkävijöihin matkailussa pureuduttiin opintomatkoilla kotimaassa ja ulkomailla.

-Digitalisaation mahdollisuuksien lisäksi tutustuimme uusiin tapoihin tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken matkailu- ja palvelualalla. Ilahduttavaa oli myös runsas opintomatkoille osallistuneiden yrittäjien määrä. Kaikkiaan opintomatkoja tehtiin neljä ja niihin osallistui lähes 80 osallistujaa. Opintomatkoilla on syntynyt uutta yhteistyötä ja verkostoitumista yrittäjien kesken, iloitsee Elina Järvinen hankkeen projektipäällikkö.

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseuturahastosta. Hanke päättyy helmikuun lopussa 2020.


 

JÄTÄ KOMMENTTI