Virtain seurakunnan talousarvio hieman ylijäämäinen

0
Virtain kirkko (Jouko Siirilä/jpnews.fi)
Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikko-iltana vuoden 2021 talousarvion.

Kokouksen aluksi talouspäällikkö Tuija Tolvanen kertoi kirkkovaltuutetuille talousarvion valmistelusta. – Lähtökohtana oli  kirkkovaltuuston tekemä päätös 26.10.2020 veroprosentin pitämisestä ennallaan 1,7 prosentissa. Näin ollen tehtäväaloille annettiin ohjeistus laatia nollabudjetti.
Valmistelussa on ollut tavoite saada aikaan talousarvio, jossa vuosikate saadaan riittämään poistoihin. Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuonna 2021 päästäisiin korona-ajasta ns. entiseen normaaliin. Korona tilanne on asettanut omat haasteensa talousarvion laadintaan. Ensi vuoden budjetti on ylijäämäinen 2699 euroa, joten lähelle nollatulosta päästiin. Verotulojen oletetaan pysyvän suurin piirtein kuluvan vuoden tasolla. Tosin jäsenmäärän lasku tuo verokertymään omat haasteensa. Viime vuoden lopussa jäseniä oli 5319 ja viimeisimmän tämän vuoden lokakuun lopun tilanne oli 5253.

Kirkkoneuvoston hyväksymät laadintaohjeet talousarvion tekoon olivat:

• Seurakunnan hautapaikkamaksut tarkistetaan vuodelle 2021
• Toimintatiimien tulee kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmien tulee olla pohja, jonka perusteella määritellään tarvittava määräraha.
• Tehtäväaloille raami toimintakuluihin on 0-linja. Tavoite saada talousarvion loppusummaksi 0-tulos rakenteellisilla muutoksilla.
• Työalojen tulee antaa talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksensä taloustoimistoon 23.10. 2020 mennessä. Taloustoimisto laskee ja tallentaa henkilöstökulut talousarvioon
• Seurakuntien välistä yhteistyötä tiivistetään entisestään.
• Kaikkien mahdollisesti vapautuvien palvelusuhteiden uudelleen täyttöä tulee harkita erityisen tarkoin.
• Työntekijöiden palkattomiin työ- ja virkavapauksiin sekä osatyöaikaan suhtaudutaan positiivisesti. Sijaisjärjestelyt eivät kuitenkaan saa aiheuttaa kustannuksia
• Työntekijöiden halukkuutta laajentaa tehtävänkuvaa suhtaudutaan kannustavasti ja myönteisesti.
Talousarvion investoinnit vuonna 2021 ovat yhteensä 125.000 euroa. Investointeihin sisältyy 30.000 euron digihanke, johon tammikuussa laaditaan hanke- ja avustushakemus.
Killinkosken hautausmaan valoihin on osoitettu 20.000 euroa, pääkirkon katon kunnostukseen 50.000 euroa ja Marttisen metsätien perusparannukseen 25.000 euroa. Investoinnit on tarkoitus rahoittaa seurakunnan erämajan myyntituloilla, joka on toteutunut kuluvalla tilikaudella.

Lainaa seurakunta ei aijo ottaa.

Talousarviokeskustelun yhteydessä kirkkovaltuutettu Pentti Tikkanen kehui talousarviokirjaa parhaammaksi mitä hän nähnyt.
– On todella tehty hyvää työtä. Talous on kunnossa.  Diakoniatyön sanalliset lauseet ovat upeat. Omana lisäyksenä toivoisin siihen vielä lauseen yksinäisyyden lieventäminen.
Valtuutettu Tikkanen halusi myös edistymistä seurakunnan toiminnassa. Hän ehdottikin veroäyrin nostoa 1,7 prosentista 1,8 prosenttiin. – Korotus toisi arviolta lisää 68.000 euroa toiminnan kehittämiseen. Raha korvamerkittäisiin diakonia- ja nuorisotyölle. Kirkkovaltuutettu Kari Savinen kannatti Pentti Tikkasen veroäyrin korostusesitystä.
– Itsekin olen tehnyt vastaavanlaisia aloitteita menneinä vuosina.
Talouspäällikkö Tuija Tolvanen kertoi valtuutetuille, ettei enää tässä kokouksessa voida päättää veroprosentista. Se olisi pitänyt tehdä edellisessä kokouksessa. Näin valtuutettu Tikkasen tekemä ja Savisen kannattama ehdotus kirkollisveroäyrin hinnan korottamisesta jäi keskusteluasteelle ja siten toteutumatta.
-jr

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI