Ähtärin Valppaalle ja Vehun Maa- ja Kotitalous- seuralle korjausavustusta seurantaloihin

0
Ähtärissä vuonna 1945 perustettu voimistelu- ja urheiluseura Valpas saa tänä vuonna koko maan kolmanneksi suurimman summan, 33 000 euroa, urheilutalonsa kuntoarviota ja kunnostussuunnitelman tekoa varten sekä vesikaton korjaustöihin. (Kuva: Kimmo Kivinummi)

Teksti: J-Pnews/Suomen Kotiseutuliitto | Kuvat: Kimmo Kivinummi ja Jouko Siirilä

Voimistelu- ja urheiluseura Ähtärin Valpas ry saa tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan suurimman seurantalojen korjausavustuksen, 33 000 euroa. Se on myös valtakunnallisesti kolmanneksi suurin avustus.

Valppaan Urheilutalolle voidaan tehdä tällä avustuksella kuntoarvio korjausehdotuksineen sekä rakennuksen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelma. Avustusta voidaan käyttää myös talon vesikaton korjaussuunnitteluun ja korjaustöihin.

Lähiseudulta myös Vehun Maa- ja Kotitalousseura ry Soinista saa 8 000 euroa Vehu-talon ovien ja ikkunoiden korjaamiseen. Peräseinäjoen Viitalan Nuorisoseura ry saa Sovintolan peltikaton korjauksiin 17 000 euroa.

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,68 miljoonaa euroa, josta 127 300 euroa myönnetään Etelä-Pohjanmaalle. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Yhteensä avustuksia saa Etelä-Pohjanmaalla tänä vuonna kaksitoista hakijaa, mikä on kahdeksan enemmän kuin 2018. Koko maassa avustuksia myönnettiin 167 hakijalle.

Ähtärin Valppaan toiminta ja jäsenhankinta ovat virinneet vuoden sisällä huomattavasti puheenjohtaja Kimmo Kivinummen (vas.) johdolla. Seura järjesti urheilutalollaan viime syksynä pyöräilypäivän pyörä- ja tarvike-esittelyineen. Yrittäjä Sami Pasanen Tuurin Pyörästä oli paikalla silloin ja myös tulevassa tapahtumassa huhtikuun viimeisenä lauantaina. (Jouko Siirilä/jpnews.fi))

Suomen Kotiseutuliitto päättää
jaosta ministeriön valtuuttamana

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista. Suomen Kotiseutuliitto vastaa seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2019 myönnetyistä avustuksista maakuntamuseot auttavat Suomen Kotiseutuliittoa 25 seurantalon korjaushankkeen ohjauksessa ja valvonnassa. Yhteistyö on jatkunut pitkään eri puolilla maata.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin noin 2 500. Ne ovat arvokasta kansallista kulttuuriperintöä, joiden korjaustyöstä ja ylläpidosta huolehtivat yhdistysten jäsenet pääosin talkoovoimin.

 

 VIDEO 

 


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI