Geopark, Järvi-Pohjanmaa ja Kuusiokunnnat

0
Pyhävuori, taustalla Kraatterijärvi, Lappajärvi

Geokohteita on alueella identifioitu 49 kappaletta. Jokaisessa on jotakin ainutlaatuista. Geopark toivottavasti herättelee ihmisiä huomaamaan upeat, läheltä löytyvät luontokohteet ja alueemme ainutlaatuisen geologian perimän.

Suurimmassa osassa kohteita on paljon tekemistä, ne ovat Unescon standardit täyttäviä, turvallisia ja helppoja vierailukohteita.

Mutta itse kohteet ovat upeita luonnonihmeitä. Kraatterijärven ympäriltä löytyy Geologi, FT Teemu Öhmanin koostama Kraatterijärven Georeitti: mielenkiintoisimmat geologiset kohteet Lappajärven törmäyskraatterin ympäristössä.
.
ALAJÄRVI
Monelle rakas paikka ja valtakunnallisesti hyvin arvokas kallioalue ympäristöineen on monipuolinen geologinen retkeilykohde, jossa on paljon kiehtovaa nähtävää. Pyhävuoreen liittyy myös runsaasti mielenkiintoista kansantarustoa. Maasto alueella on louhikkoista ja jylhää kalliomaastoa, jossa on mm. useita luolamaisia muodostelmia. Alueella on lisäksi vaellusreittejä, ja Pyhävuori on myös upea näköalapaikka (148m mpy).
.
LAPPAJÄRVI
Lappajärven erikoisuus kansallisesti ja kansainvälisestikin on kärnäiittilouhos, jossa törmäyksessä syntynyt kivilaji, kärnäiitti, on kalliopaljastumana nähtävillä. Koska louhokselle ei johda polkua, sinne on vaikea tällä hetkellä opastaa. Lappajärveltä voisi nostaa esiin kaksi juttua:
Vuorenkurun louhos
Vuorenkuru on Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisesti arvokkaaksi luokittelema kallioalue. Se on kivilajiltaan graniittipegmatiittia, joka on toinen Kraatterijärven alueen valtakivilajeista. Pegmatiittia on myös Vuorenkurun alueelta louhittu. Upea kallioalue, mutta louhoksella on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta! Toinen kohde on hotelli Kivitipussa sijaitseva Meteoriittikeskus, joka koostuu kahdeksesta eri näyttelystä ja jossa pääsee näkemään kuun pinnalta tulleen kivinäytteen, koskettamaan aitoa meteoriittia ja näkemään meteoriitin, josta aurinkokuntamme ikä on arvioitu sekä kokemaan 3D-virtuaalilaseilla hetken 78 miljoonaa vuotta sitten, jolloin meteoriitti törmäsi nykyisen Lappajärven kohdalle.
.
VIMPELI
Lakeharju, kraatterin reuna, tarjoaa ehkä parhaimman näkymän kraatterijärvelle. Maisemaa pääsee helposti ihailemaan vastikään valmistuneiden kuntoportaiden ansiosta ja yhä ylemmäksi pääsee, kun näkötorni näinä päivinä valmistuu. Lakeaharju ei nimestään huolimatta ole harju, jollaiseen voi tutustua vaikkapa Hietakankaalla Alajärvellä. Sen sijaan koko Lakeaharjun pohjoispuolelta Pyhävuoren lounaispuolelle ulottuva kalliojakso, josta suuri osa on arvioitu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi tai arvokkaaksi, on jäänne Lappajärven törmäyskraatterin kohonneesta reunasta. Heti syntynsä jälkeen reuna nousi n. 500–750 m kraatterin pohjan yläpuolelle. Yhä edelleen reuna kohoaa n. 100m Lappajärven pinnasta. Suomessa ja koko maailmassa törmäyskraatterit, joiden kohonnut reuna on säilynyt kulutukselta ja on näin helposti nähtävissä ja koettavissa, ovat erittäin harvinaisia.
Myös Kalkkitie Vimpelissä useine piipahduskohteineen tarjoaa alueen erityistä kulttuurihistoriaa parhaimmillaan.
.
Arpaisten harju
.SOINI JA ÄHTÄRI
Kansainvälisesti merkittävin kohde on Arpaisen erämaa-alue, jonka Soini ja Ähtäri jakaa. Arpaisten reitti Soini-Ähtäri 27 km (osa EU:n E6 -kaukovaellusreittiä) kulkee maakunnan korkeimmilla huipuilla, ainutlaatuisia Kaihiharjua ja Arpaisten harjua pitkin sekä Matosuon aapasuon yli. Sen varrelta lähtee erillisiä reittejä, kuten Hermannin polku. Arpaisilla sijaitsee Suomen eteläisin autiotupa.

.

YLEISTÄ GEOPARKEISTA

Mikä on Geopark ja Geoparkien tilanne Suomessa
Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka sisältää merkittävää geologista perintöä sekä ekologisesti, arkeologisesti, historiallisesti tai kulttuurillisesti tärkeitä kohteita tai arvoja. Se on UNESCOn myöntämä status. Suomessa tällainen on vain yhdellä alueella, Rokualla, mutta prosessissa on kolme muutakin aluetta: Saimaa, Salpausselkä ja Lauhanvuori-Hämeenkangas. Unescon Geopark neuvosto on vastikään esittänyt UNESCOn hallintoneuvostolle Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -projektin hyväksymistä ohjelman kohteeksi. Hallintoneuvosto kokoontuu huhtikuussa ja päätökset ovat virallisia sen jälkeen.
Kraatterijärven Geopark (työnimi) perustuu aidolle, todelliselle geologiselle perustalle. Lappajärven meteoriittikraatterijärvi on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava kohde sekä tutustumiseen että tutkimiseen.
Geoparkilla tulee olla oma, erottuva teemansa ja meillä se on meteoriittikraatterin syntyhistoria keihäänkärkenä, mutta Geopark on koko alueen geologisista kohteista koostuva kokonaisuus. Yksi tai kaksi kuntaa ei voi tätä statusta saada. Hallinnoinnin täytyy olla uskottava ja Unesco haluaa, että statuksella on aluetaloudellista merkitystä.
.
Miksi Geopark?
• Geologia on luontomatkailun nouseva trendi. Geoparkit ovat kansainvälisesti erittäin suosittuja matkailun toimintamalleja (vrt. kansallispuistot + maailmanperintökohteet)
• Luo alueen asukkaille tietoutta ja ylpeyttä omasta, ainutlaatuisesta kotiseudusta.
• Levittää geotietoa kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa: geologia valinnaisaineena yläkoulussa Lappajärvellä, Lappajärven Geolukio, tutkimusyhteistyö Helsingin yliopiston geotieteiden laitoksen kanssa.
• Geopark toimii sateenvarjona jo kaikelle tehdylle kehittämiselle.
• Geopark-verkostossa alueen kehittäminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Geoparkin toiminta arvioidaan joka neljäs vuosi, millä varmistetaan geoparkien toiminta ja Geopark-brändin laatu.
• Geoparkit tuovat kävijämääriin lisäyksen: 5-40%, Rokualla +30%: Rokualla n. 200.000 kävijää, 50-60.000 majoittaa hotelli
.
Yhteinen Geologinen perimämme
Rokualla kallioperä on noin 3,5 miljardia vuotta vanha. Meidän kallioperämme on syntynyt noin 1,9 miljardia vuotta sitten, kun meidän alueemme kallio (joka tuolloin oli merenpohjaa) työntyi tuon vanhan kallion alle nykyisen Raahe-Laatokka -linjan suuntaisesti. Tässä uudessa kallioperässä on lähes pohjois-eteläsuuntainen ruhje, joka on liki 200 km pitkä. Tuossa ruhjeessa olemme Ähtärin kanssa. Myöhemmin jääkaudet ovat tuoneet materiaalia Evijärvelta Ähtäriin asti. Näin syntyi muun muassa Arpaisten reitti.
.
Rokualta terveiset:
Muhos-Utajärvi-Vaala ovat aidosti häivyttäneet kuntarajat kunta-/ matkailumarkkinoinnissa ja Rokua Unesco Global Geopark on brändi, jonka alla toimitaan ja kunnan nimien sijaan puhutaan alueista Oulujokilaakso-Rokua-Oulujärvi.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI