Merikanto-opiston asiakaskyselyn tulokset hyvin tyytyväisyysmyönteisiä

0
Merikanto-opiston toimisto Virroilla

Jarkko Ruohola/J-Pnews
Virrat

Kuuden kunnan alueella, Virrat, Ähtäri, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Juupajoki ja Orivesi, toimiva Merikanto-opisto toteutti keväällä 2022 asiakas-kyselyn. Oppilaitos kerää säännöllisesti palautetta oppilaita ja heidän vanhemmiltaan.

Kysely tehtiin Google Forms – palvelun kautta. Vastaajien nimiä ei kerätty. Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille taiteen perusopetuksen musiikkiopintojen oppilaiden huoltajille (yht. 472 oppilasta). Kyselyyn saatiin 180 vastausta, vastausprosentti 38%. Asetettuihin kysymyksiin vastattiin hyvin tyytyväisyysmyönteisesti. Vastaajista 94 % on sitä mieltä, että opetus on vastannut odotuksia nähden hyvin. Kohtalaisesti vastasi 6 %.  93,3 % vastaa yhteistyön opettajan kanssa sujuneen hyvin ja 4,4 % kohtalaisesti. Kukaan ei kokenut yhteistyön oman opettajan kanssa sujuneen huonosti. Vastaajista 64,4 % seuraa lastensa soittoharjoittelua säännöllisesti ja joskus 31 %. Harvoin harjoittelua seuraa 4,4 %. Huoltajien tuki, esim. sopivien harjoitteluolosuhteiden järjestäminen etenkin oppilaiden soittoharrastuksen alkutaipaleella on monesti tarpeen.

Lähes kaikki, 173 vastaajaa arvostavat musiikkiharrastuksessa eniten soittotaitoa sinällään. Myös pitkäjänniteisyyden ja keskittämiskyvyn kehittyminen sekä esiintymiskokemuksen karttuminen nähdään tärkeänä.   Avoimeen ”muu”-kohtaan tuli paljon vastauksia.  Itsensä ja tunteiden ilmaiseminen, sosiaalisten taitojen ja ystävyyssuhteiden kehittyminen ja sekä onnistumisen kokemukset tulivat esiin useammassa kuin yhdessä avoimessa vastauksessa. Lisäksi musiikin mainittiin olevan yleistä iloa ja hyvinvointia tuova harrastus.

Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori kertoo, että oppilaitos on viime vuosina panostanut tiedotukseen ja viestintään sähköisissä kanavissa ja viestintä onkin tavoittanut oppilaiden perheet aiempaa paremmin. Tietoa saa hyvin 89 % ja kohtalaisesti 11% vastaajista. Avoimissa vastauksissa toivottiin kuitenkin mm. täsmällisempää ja aikaisempaa tiedottamista oman lapsen esiintymisistä sekä tietoa oppilaan edistymisestä opinnoissa. Kodin ja oppilaitoksen välisen yhteyden välineeksi toivotaan eniten tiedotteita (78%). Henkilökohtaista keskustelua toivoi 38% vastaajista ja vanhempainiltoja 4%. Avoimissa sanallisissa vastauksissa oli useamman vastaajan toiveena saada enemmän palautetta lapsen edistymisestä.

-Merikanto-opiston toimisto sijaitsee Virroilla. Opiston alueellisesta laajuudesta johtuen monet vastaajat ovat yhteydessä hallintoon yleensä puhelimitse tai sähköpostitse.  Palvelun on kyselyn vastauksissa todettu olevan yleisesti hyvää (98 %). Kolme vastaa on saanut keskinkertaista ja yksi huonoa. -Toivomuksia, ehdotuksia, ruusuja ja risuja Merikanto-opistolle vastaajat kiittävät hyvästä opetuksesta ja kannustavasta ilmapiiristä. Yhteissoittomahdollisuuksia toivotaan lisää, avaa avoimien kysymysten vastauksia Tiina Vuori.

-Saimme kyselyn vastauksista hyvin tietoa vahvuuksistamme, musiikkiharrastuksen merkityksestä perheissä sekä kehittämistavoitteita tulevaan, arvio kyselyn antia tulevaisuutta ajatellen rehtori Tiina Vuori. -jr


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI