Reijo Hongisto | KOULUJEN USKONNOLLISET TOIMINTATAVAT OPETUSMINISTERIN POHDITTAVAKSI

0
"On kysytty, syrjivätkö kiellon asettaneet opettajat ja rehtorit niitä oppilaita, jotka haluavat julkituoda myös koulussa omaa kristillistä vakaumustaan." (Kuva:jpnews.fi/arkisto)

Kansanedustaja Reijo Hongisto (Sin) on jättänyt hetki sitten opetusministerille kirjallisen kysymyksen otsikolla ”Oppilaiden oikeus osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin”.

Kansanedustaja Reijo Hongisto (sin)

-Saan paljon koulujen joulujuhliin ja kevätlukukauden päättäjäistilaisuuksiin liittyvää palautetta. Moni palautteen antaneista ei ymmärrä, eikä hyväksy, että kouluissa ei enää lauleta perinteistä Enkeli taivaan –virttä, eikä lueta myöskään Jouluevankeliumia. Vastaava tilanne on monissa kouluissa kevätlukukauden päättyessä. Ennen kesälomalle kirmaamistaan oppilaat lauloivat Suvivirren. Nyt siitä on luovuttu. Minkä takia kysyvät huolestuneet vanhemmat!, kertoo Hongisto

Perinteisistä kristillisistä tavoista luopuneet opettajat ja rehtorit ovat perustelleet päätöstään sillä, että heidän koulujensa oppilaista suurin osa ei kuulu kirkkoon taikka kristinuskon uskontokuntaan.

-Jos kouluissa on oppilaita joille kristillisten tapojen noudattaminen ei sovi, millä perusteella tapojen noudattaminen kielletään heiltä jotka kristillisiä tapoja haluavat noudattaa? Minun tulkintani mukaan kyseessä alkaa olla jo jonkinasteinen syrjintä, sanoo kansanedustaja Hongisto.

Hongisto kysyykin nyt opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta :

” Onko asiassa vastuullinen valtioneuvoston jäsen tietoinen, että joissakin kouluissa on oppilaita kielletty laulamasta perinteistä joulu- ja suvivirttä ja tällä tavalla asetettu kristinuskoa tunnustavat oppilaat muita uskontoja tunnustavien oppilaiden kanssa eriarvoiseen asemaan ja mihin toimiin vastuullinen ministeri ryhtyy varmistaakseen sen, että jokaisella oppilaalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet julkisesti tunnustaa omaa uskonnollista vakaumustaan?”

Perinteisessti julkaisemme myös kansanedustajien kirjalliset kysymyksen perusteluineen, sikäli kun olemme ne toimitukseen saaneet. Ohessa kansanedustaja Reijo Hongiston kirjallinen kysymys opetusministeri Grahn-Laasoselle:

OPPILAIDEN OIKEUS OSALLISTUA USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan joidenkin koulujen joulujuhlissa ei enää lauleta virttä numero 21 (Enkeli taivaan lausui näin). Virren laulamisesta on luovuttu, koska suurin osa niiden koulujen oppilaista kuuluu muuhun, kun kristinuskon uskontokuntaan, tai ei kuulu kirkkoon lainkaan. Virressä mainitaan mm. sanat Herramme Kristus, Jumalan poika ja Jeesus.

Tämä perinteinen jouluvirsi on kuulunut koulujen joulujuhlaan 1860 luvulta lähtien, samoin kuin suvivirsi koulujen kevätjuhliin. Moni oppilas haluaisi laulaa näitä virsiä edelleen osana omaa uskonnollista kasvatustaan ja vakaumustaan, mutta se ei ole enää mahdollista kaikissa kouluissa, sillä osa opettajista ja rehtoreista on kieltänyt näiden virsien laulamisen.

Kiellot ovat herättäneet vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Keskustelijat kysyvät, mikä oikeus opettajalla taikka koulun rehtorilla on estää lasta julistamasta omaa vakaumustaan? Jos koulussa on oppilaita joille tämä ei sovi, niin millä perusteella asia kielletään heiltä, joille se sopii ja jotka sitä haluavat? Keskusteluissa on noussut esille myös selvä syrjintä. On kysytty, syrjivätkö kiellon asettaneet opettajat ja rehtorit niitä oppilaita, jotka haluavat julkituoda myös koulussa omaa kristillistä vakaumustaan.

Keskustelu on laajennut lauluista pukeutumiseen. Moni julkituo uskonnollisen vakaumuksensa myös pukeutumalla esimerkiksi hiukset peittävään huiviin taikka huntuun. Kun osa opettajista kieltää kristillisten virsien laulamisen, laajentavatko kristilliset virret kieltäneet opettajat kieltoaan myös pukeutumiseen niin, että he kieltävät koulussaan myös nämä huivit ja hunnut? Jos eivät laajenna, heidän toimintansa voidaan tulkita kristillisiä arvoja syrjiväksi, sillä ei ole oikein ja oikeudenmukaista asettaa kieltoja valikoiden. Yhdenvertaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että kaikkia oppilaita kohdellaan kaikissa asioissa samalla tavalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27§:än viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko asiassa vastuullinen valtioneuvoston jäsen tietoinen, että joissakin kouluissa on oppilaita kielletty laulamasta perinteistä joulu- ja suvivirttä ja tällä tavalla asetettu kristinuskoa tunnustavat oppilaat muita uskontoja tunnustavien oppilaiden kanssa eriarvoiseen asemaan ja mihin toimiin vastuullinen ministeri ryhtyy varmistaakseen sen, että jokaisella oppilaalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet julkisesti tunnustaa omaa uskonnollista vakaumustaan.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI