Soinin kunnan sivistyslautakunnan päätöksiä

0

Soinin sivistyslautakunta 10.6.2019 päätti mm. seuraavaa:

Kokouksen alussa Yhtenäiskoulun rehtori Pasi Huvila oli kertomassa lukuvuoden kuulumisia.

Yhtenäiskouluun valittiin kaksi vakituista koulunkäynninohjaajaa. Haastatteluryhmän esitys valittaviksi oli yksimielinen ja päätös hyväksyttiin esityksen mukaan. Valituiksi tulivat Eveliina Keisala ja Sanna Penninkangas. Jos valittu peruu tulonsa, valtuutettiin viranhaltijat täyttämään vapautuva työpaikka määräaikaisesti. Avoinna olevia kahta määräaikaista ohjaajan paikkaa ei ole vielä täytetty.

Päiväkodin pihan suunnitteluun perustettiin työryhmä, johon sivistyslautakunnan jäsenistä valittiin Markus Väliaho ja Kari Laasasenaho. Ryhmän muut jäsenet ovat päiväkodin johtaja ja hänen lisäkseen toinen jäsen päiväkodilta, tekninen johtaja, päiväkodin alueen vastaava ammattimies sekä koollekutsujana toimiva sivistys- ja henkilöstöjohtaja. Työryhmän kokoontuu ja tekee esityksen päiväkodin piha-alueen kehittämisestä. Piha-alueen suunnittelussa halutaan kuulla myös lapsia ja vanhempia.

Alueelliseen ehkäisevän päihdetyön työryhmään valittiin Soinin edustajaksi Janne Kujala ja hänen varalleen Kati Tiala.

Kuraattorisopimus Alajärven kanssa puretaan 1.8.2019 alkaen yhteisestä sopimuksesta. Syyskuusta joulukuuhun täytetään Soinin kuraattorin paikka määräaikaisesti 2pv/vko, mikäli työhön löytyy sopiva henkilö. Syksyn aikana kartoitetaan mahdollisia yhteistyökuvioita Kuusiokuntien suuntaan kuraattoriasiassa. Lautakunta piti tärkeänä, että kuraattoripalvelut järjestetään syyslukukauden aikana.

Soinin 4H-yhdistys on ilmoittanut, ettei jatka nuorisopalveluiden tuottamista Soinin kunnalle. Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun ja sinne saakka toiminta jatkuu sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2020 alusta kunta järjestää nuorisopalvelut toisella tavalla ja sivistys- ja henkilöstöjohtaja valtuutettiin tekemään alustavaa suunnittelutyötä ja etsimään mahdollista uutta yhteistyötahoa. Nuorisotyö voidaan järjestää myös kokonaan kunnan omana työnä työtehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä. Asiaan palataan seuraavissa lautakunnan kokouksissa.

Kokouksessa tiedotettiin opinnäytetyön tekijöistä JOPO-hankkeelle, määräaikaisesti täytetyistä opettajanpaikoista, kuntotilojen uudesta kulunvalvontajärjestelmästä, saadun hankerahan siirrosta uudelle kustannuspaikalle sekä sovittiin syksyn kokoukset pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI