Tutkimus | Kävijät viihtyvät Wanahan Ajan Päiwillä

0

Wanahan Ajan Päiwät, mottikisa on päättynyt (klikkaa kuvasta, näet sen suurempana!)

Soinilaisen Eija Korpelan opinnäytetyö Maaseututapahtuman järjestäminen ja markkinointi oli tutkimus Wanahan Ajan Päiwät-tapahtumasta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta tradenomiksi valmistunut Eija Korpela on tehnyt mittavan työn tutkimuksessa.

Tutkimus oli kaksivaiheinen, jossa tutkittiin Soinin tapahtumat Osuuskunnan hallituksen toimintaa ja toisaalta Wanahan Ajan Päiwien aikana suoritettua kävijätutkimusta.

Tutkimuksessa keskitytään enemmän markkinointiin, koska tekijää kiinnosti markkinoinnin ja markkinointiviestinnän vaikutukset kävijämäärään. Korpelaa kiinnosti mitkä tekijät vaikuttavat maaseututapahtuman onnistumiseen.

Kvalitatiivisessä osassa tekijä kävi lähes kolmen kuukauden ajan Osuuskunnan hallituksen kokouksissa, joita oli melkoisesti, tapahtuman ajankohta huomioiden. Myös aikaisemmin pidettyjen kokousten pöytäkirjoihin Eija Korpela tutustui.

Tradenomi Eija Korpela

Kävijätutkimus puolestaan suoritettiin tapahtuman aikana tapahtuma-alueella. Otannassa pyrittiin tekemään yleistyksiä koskien kaikkia kävijöitä, jolloin otos kuvaa hyvin perusjoukkoa.

Kyselyyn osallistui 297 tapahtumakävijää. Vastanneista 65% oli naisia ja loput miehiä. Yli puolet vastanneista olivat yli 55 vuotiaita. Maantieteellinen jakauma oli kattava, vaikka yli 63% kävijöistä tuli Etelä-Pohjanmaalta.

Yleinen tapahtuman ilmapiiri oli syynä uudelleenkäyntiin. Ensimmäistä kertaa käyneiden osuus oli 35% vastanneista. Tapahtuman suosiota kuvaa se, että 49% kävijöistä oli käynyt tapahtumassa yli 5 kertaa. Yli puolet vastaajista arveli tulevansa tapahtumaan tänäkin vuonna (17.-18.07.2010).

Kouluarvosanan 9-10 antoi tapahtumasta yli 70% kävijöistä.

Eija Korpelan opinnäytetyö sai arvostelussa maksimipisteet (5 pistettä), joten hänen tekemänsä tutkimus antaa selviä suuntaviivoja Wanahan Ajan Päiwät tapahtuman edelleen kehittämiseksi.

Eija Korpelan opiskelun halu ei tunnu laantuvan, hän on hakenut pariinkin korkeakouluun ja valinta on kohdistunut nimenomaan markkinointiin.

(Kuvat ja teksti: Jussi Paarvala)


Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI