Alajärven kaupunginhallitus äänesti ja päätti

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.10. seuraavasti:

 

Alajärven kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteiden hyväksyminen

Hyväksyttiin

Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2021

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki päätösesityksen, että vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti säilytetään 0,5 %:ssa ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,5 %:iin.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021

Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosenttia nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä, joten kaupungin tuloveroprosentti olisi siten 22,00.

Perusteluinaan kaupunginhallitus toteaa seuraavaa: Välitilinpäätöksen 7/2020 perusteella voidaan arvioida, että kuluvan vuoden negatiivinen tilinpäätös tulee verottamaan taseeseen kertyneitä ylijäämiä (”puskuri”). Myös valmistelussa olevan talousarvion 2021 perusteella voidaan arvioida varsinkin käyttötalouspuolen kasvupaineen aiheuttavan alijäämäisen talousarvion. Kaupungin taloudenpidon kannalta ensisijaisen tärkeää on käyttötalouden menokurin saavuttaminen, koska tulojen kerryttäminen on haasteellista.

Sari Palmu esitti, että tuloveroprosenttia ei koroteta, vaan se pidetään 21,75 %:ssa. Marjo Vistiaho kannatti Sari Palmun esitystä.

Kuisma Kujala kannatti kaupunginjohtajan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että Sari Palmu oli tehnyt kaupunginjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, jota Marjo Vistiaho oli kannattanut, ja teki seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Palmun esitystä, äänestävät EI. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Rintamäki, Kalliomaa, Kujala, Hänninen) ja 5 EI-ääntä (Joensuu, Matokangas, Mäenpää, Palmu, Vistiaho). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Palmun esityksen.

Nuorisovaltuuston edustajat kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen, että nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii varapuheenjohtaja Fanny Yliaho ja saattaa asian edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Hirvirinki ry:n avustushakemus Hirvijärven kunnostukseen.

Kaupunginhallitus päättää, että teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvioon varataan Hirvijärven kunnostushankkeeseen enintään 4 000 euroa 19 300 €:n kokonaiskustannusarviosta. Lisäksi kaupunginhallitus huomauttaa, kuten teknisessä lautakunnassakin on todettu, että rahoitusta on mahdollista hakea myös Leader-hankkeina tai Lapuanjokirahastolta.

Hyväksyttiin

Talteenotettujen pieneläinten hoidon järjestämissopimuksen irtisanominen ja kilpailuttaminen.

Kaupunginhallitus päättää – irtisanoa Minna Peltoniemen ja Jussi Latvalan (Y-tunnus 2599912-1) kanssa tehdyn ja 1.3.2017 voimaan tulleen sopimuksen talteenotettujen pieneläinten hoidon järjestämisestä päättymään 31.12.2020 ja – kilpailuttaa em. toiminnan myöhemmin päätettävin ehdoin syksyllä 2020.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI