Alajärven kaupunginvaltuusto äänesti useasti

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuusto äänesti eilen kokoksessaan vilkkaasti

Puheenjohtaja otti käsittelyyn kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen, että Rannankylän kentän korjaukseen varattu 120.000 euroa kohdennetaan Taimelan koulun ja Rannankylän kentän kesken niin, että osoitetaan Rannankylän kentälle 20.000 euroa ja Taimelan kentälle 100.000 euroa.

Äänestys suoritettiin äänestyskoneella. Äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen alkuperäisen esityksen.

Puheenjohtaja otti käsittelyyn kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen vesimaksujen ja jätevesimaksujen hinnoittelun muuttamisesta.

Äänestys suoritettiin äänestyskoneella. Äänestyksessä annettiin 27 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen alkuperäisen esityksen. Jukka Joensuu ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteensä.

Mauri Penninkangas teki ponsiesityksen: Tekninen lautakunta selvittää vuoden 2020 aikana viemäriverkoston ja vesijohtoverkoston ja vesihuoltolaitoksen kustannusten jakautumisen ja sen, missä aikataulussa kokoomuksen valtuustoryhmän esitykseen olisi mahdollista päästä niin, että kustannusneutraalisuus toteutuu.

Pentti Joensuu ja Sari Palmu kannattivat Penninkankaan ponsiesitystä.
Jukka Joensuu ilmoitti peruuttavansa eriävän mielipiteensä.

Äänestys suoritettiin äänestyskoneella. Äänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mauri Penninkankaan ponsiesityksen.

Puheenjohtaja otti käsittelyyn Aino Kanervikkoaho-Katajan esityksen, jota Jukka Joensuu oli kannattanut, että kuraattoripalveluihin varataan yhden henkilötyövuoden lisäys vuodesta 2020 alkaen.

Äänestys suoritettiin äänestyskoneella. Äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja 20 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kanervikkoaho-Katajan esityksen.

Puheenjohtaja otti käsittelyyn kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen Alajärven kehitysvammaisten ateriamaksujen alentamisesta 1.6.2019 edeltävälle tasolle ja 35.000 euron vähentämisestä talousarvion kohdasta vammaispalveluiden tulot.

Äänestys suoritettiin äänestyskoneella. Äänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä ja 24 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen.

Ø

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI