Älymittarit auttavat suomalaisia sammuttamaan valoja

0
Energiansäästöviikolla jokainen muistaa sammuttaa turhaan palavat valot eikä pidä televisiotakaan turhaan päällä. Kotitalouksien osuus sähkönsäästötalkoissa on tärkeä, vaikka teollisuudelle lankeaakin suurin osa energiansäästöstä. Etäluettavien sähkömittareiden käyttöönotto auttaa kotitalouksia käyttämään sähköä järkevämmin ja pienentämään sähkölaskuaan.

Pikainen kysely ohikulkijoilta paljastaa, että suomalaiset ovat oppineet sammuttamaan valot huoneesta lähtiessään eikä televisiokaan loista olohuoneessa takkatulimaisesti koko iltaa. Vielä jokin aika sitten tämä olisi ollut sähkönsäästöä, mutta nyt valojen sammuttelu koetaan jokapäiväiseksi asiaksi.

Energiateollisuus ry seuraa suomalaisten sähkönkulutusta joka kuukausi markkinatutkimuksella. Tutkimus kertoo melko suoraviivaisesti teollisuuden suhdanteista. Myös kotitalouksien sähkönkulutusta voidaan jonkin verran tulkita tutkimuksen perusteella, vaikka käytetystä sähköstä suurin osa meneekin lämmitykseen. Ja siihenhän vaikuttaa eniten ulkolämpötila, eivätkä niinkään omat valinnat.

– Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kotitalouksien sähkönkulutuksen voidaan sanoa kasvavan, sillä sähkön osuus kaikesta energiasta kasvaa jatkuvasti. Kokonaisenergiankulutus sen sijaan on laskusuunnassa, sanoo toimialajohtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuudesta.

Kotitalouksien vaikutus energiansäästöön on melko vähäistä teollisuuteen verrattuna. Kaikki säästäminen on silti tärkeää, sillä valtaosa energiasta tuotetaan uusiutumattomilla luonnonvaroilla.

– Sähkönsäästäminen sinänsä ei vain ole koko totuus, sillä sähköä käyttämällä voidaan usein korvata monia muita haitallisia energianlähteitä. Enemminkin pitäisi puhua kokonaisenergiansäästöstä.

Ei enää tasauslaskujen ikäviä yllätyksiä

Postiluukusta tipahtavaan tavalliseen sähkölaskuun jokainen voi varautua, kun vähän suunnittelee talouttaan, mutta tasauslasku on useimmiten ikävä yllätys. Tähän on kuitenkin tulossa muutos etäluettavien sähkömittareiden myötä.

– Uusien älykkäiden sähkömittareiden asennukset on jo aloitettu, ja palaute on ollut myönteistä. Energiankulutuksen säätely helpottuu, kun asiakas saa tiedon omasta kulutuksestaan halutessaan vaikka tunneittain, kertoo Kenneth Hänninen.

Reaaliaikaisen sähkömittauksen avulla kotitalouksissa löydetään myös helposti ne laitteet, joiden käyttäminen kasvattaa energiankulutusta, ja siis sähkölaskua.

– Sähkönsäästötavat eivät uusien mittareiden myötä sinänsä muutu eli edelleen on tärkeää napsauttaa valot ja turhat laitteet pois päältä. Mutta etämittareiden avulla kuluttajat pystyvät ajoittamaan oman energiankäyttönsä entistä paremmin juuri sellaiseen ajankohtaan, jolloin energiaa on riittävästi. Silloin ei synny tarvetta tuottaa aina vain lisää sähköä, huomauttaa Hänninen.

– Myös julkisuudessa on takki kääntynyt, ja alkuvaiheen ”isoveli valvoo” –pelon jälkeen on ymmärretty uusien sähkömittareiden edut.

Kaikille sähkönkäyttäjille etäluettavat mittarit tulevat vuoteen 2014 mennessä.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI