Elä häirihe, tiällä muataan!

0
Stantarti-huone vai emähyvä suite? Molemmista löytyy juluma taalutelkkarij. Kuopiolainen hotelli vannoo savolaisuuden nimeen ja käänsi jopa verkkosivunsa savon kielelle. Kääntäjän mukaan Suomen eri alueiden väliset kielimuurit ovat murtumassa, joskin ennakkoluulojakin ”erikielisten” välillä vielä löytyy.

.

Harva tulee ajatelleeksi, että Suomessa matkaillessaan voi kokea kulttuurishokin. Siihen riittää jo se, että puhetapa on erilainen kuin itsellä. Murre voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja. Toisaalta se myös naurattaa ja tekee asioista vähemmän virallisia. Vaikka savon kielen kääntäjä, toimittaja Olavi Rytkösen mukaan murteet ovat aina olleet suosittuja, on niiden imago viime vuosina muuttunut entistä positiivisemmaksi.

– Murteita käytetään pääasiassa tavalliseen kommunikointiin, mutta myös tietoisena ilmaisun elävöittäjänä ja eräänlaisena verbaalisena ”kerholiivinä”, kertoo Rytkönen.

Murteita käytetään myös muihin tarkoituksiin. Kuopiolainen Hotel Atlas päätti hyödyntää savon rikasta murretta ja korostaa paikallisidentiteettiään käännättämällä verkkosivunsa savon kielelle.

– Hotelli ilmaisee näillä teksteillä olevansa ylpeä historiastaan, omasta kaupungistaan, sen ihmisistä ja kielestä, arvioi käännöksen tehnyt Rytkönen.

Murteet tekivät varsinaisen rynnäkön markkinoinnin ja mainonnan kieleen jo 1990-luvulla.

– Silloin murteilla kirjoitettuja kylttejä ja tarjouksia oli siellä täällä. Sittemmin murteet ovat viimein saaneet niille kuuluvan arvon äidinkielemme pohjana ja rakennusaineena. Murteen käytöllä voidaan ilmaista muitakin kuin humoristisia asioita, toteaa Rytkönen.

”Tiällä vois vähä näyttää imuria”

Hotel Atlaksen hotellijohtaja Kristiina Hartikaisen mukaan sivujen kääntämisellä haluttiin vähentää virallisuutta ja korostaa hotellin merkittävää osaa Kuopion historiassa. Huoneiden oviin ripustettavat infokyltitkin on käännetty savoksi. ”Elä häirihe, tiällä muataan” ja ”tiällä vois vähä näyttää imuria” -kyltit ovat Hartikaisen mukaan herättäneet hilpeyttä, ja moni asiakkaista on kysellyt niitä matkamuistoiksikin.

– Halusimme tuoda savolaisuutta näin esiin. Vaikka savo ei ehkä ole helppolukuisinta, on se kuitenkin helposti ymmärrettävää, toteaa Hartikainen, joka odottaa uteliaana paikallisten kommentteja sivujen käännöksestä.

Savolaiset lupsakoita mutta kieroja?

Olavi Rytkösen mukaan savon murre on tunnettu moni-ilmeisyydestään ja monipuolisuudestaan, mikä tekee siitä ”muunheimoisten” korvissa usein vaikeaselkoista, toki myös humoristista ja hyväntuulista. Savolaisten kielellinen leikittely voi kuulostaa jopa vähän kierolta ja väärinkäsityksiäkin saattaa syntyä.

– Savon kielen lauseet ovat pitkiä ja sanat leveitä. Puhuessa tarvitaan elastisia leukaperiä ja notkeita naamalihaksia. Hymylihakset aktivoituvat herkästi. Toisaalta savolainen aloittaa kieltolauseenkin myöntösanalla, mikä aiheuttaa usein sekaannuksia: ”Kyllä minä sinne kylälle tässä aattelin, että en lähe.”

Eri alueilla asuviin ihmisiin liitetään helposti stereotypioita: savolaiset ovat lupsakoita, etelä-pohjalaiset ylpeitä tai hämäläiset hitaita. Rytkönen suhtautuu uskomuksiin varauksellisesti ja toteaa, että stereotypioita korostetaan ja alleviivataan ehkä hieman liikaa – vaikka totta olisikin toinen puoli.

– Aina kun savolainen avaa suunsa, kuvitellaan, että tulossa on huumoria tai jopa yritys johtaa harhaan, toteaa Rytkönen.

Suomessa murteiden ja alueellisten erojen kielimuurit ovat kääntäjän mukaan kuitenkin murtumassa.

– Murteenkäyttäjän sijasta vieroksutaan nykyään enemmän sellaista, joka väen vängällä koettaa päästä eroon aksentistaan ja puhua tehtyä slangia tai yleiskieltä, muistuttaa Rytkönen.

Näyte verkkosivulta: Emähyvä suite

Jos kerta meenoot olla yötä ihan kerrassa herroeks, niin Suiten se kyllä otattaa. Niitä on meellä kaheksan. Suiten kun valihtoo, niin jopa arki unehtuu. Jos on tärkee juhla tae muuten pittää piästä normitoohuista irti, niin sutkaha Suiteen ja oot niin likellä luksusta kun suinnii.
Suite on emähyvä valinta, jos on mänössä se vappaa-aejan kohokohta, taekka jos ihan pisneksiin takija oot yökunsissa Atlaksessa. Työpäevän piälle on Suitessa mukava potkasta nappaskengät jalasta ja viskata ravatti naalaan, ee koloka kyynärpiät seeniin.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI