ELY Etelä-Pohjanmaa | Hae avustuksia monenlaisiin ympäristöhankkeisiin

0
Kuninkaanjoen Tuominiemen suojeltu koivumetsä tarjoaa poikkeuksellisen hienon ympäristön taukopaikan kehittämiseksi vain muutaman kilometrin päässä Alajärvestä. (Anssi Orrenmaa)

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen vuodelle 2017 haettavien harkinnanvaraisten avustusten hakuaika on menossa ja loppuu 30.11.2016. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta voi hakea Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella avustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimiseen, haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan, vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutukseen, vesistökunnostuksiin, tulvariskien hallintaan ja vesistöjen käyttöön.

Vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus avusti noin 50 tällaista ympäristöhanketta ja avustusten kokonaismäärä oli noin miljoona euroa. Rakennusperinnön hoidossa avustusprosentti on ollut yleensä 20–30 % ja muissa toimenpiteissä noin 50 % kokonaiskustannuksista.

Kappalemäärältään suurin osa avustushakemuksista kohdistuu yleensä rakennusperinnön hoitoon ja saariston ympäristön hoitoon sekä euromääräisesti vesihuoltoon ja tulvariskien hallintaan. Viime vuosien suurin tulvariskien hallintaa edistävä hanke on ollut Kristiinankaupungin toteuttama Lapväärtin tulvapenkereiden rakentaminen.

Vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisessa avustetaan sekä vesistössä että sen valuma-alueella tehtäviä toimenpiteitä. Tällaisia hankkeita ovat tänä vuonna olleet esimerkiksi Lestijoen osakaskunnan toteuttama vesikasvillisuuden niitto Lestijärven Jokelanlahdella ja Kuivaniemenlahdella sekä Seinäjärven osakaskunnan toteuttama kosteikon rakentaminen Alavudella.

Pohjavesien suojelusuunnitelmien avulla pyritään yhdenmukaistamaan toimintoja pohjavesialueilla. Tänä vuonna tätä avustusta on myönnetty Lapuan kaupungille ja Soinin kunnalle. Haja-asutuksen jätevesineuvonnassa on puolestaan avustettu Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toteuttamaa Pohjanmaan JÄSSI-hanketta.

Hakulomakkeet ja lisätietoja löytyy osoitteesta:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen aluetta koskevat kalataloudellisten kunnostushankkeiden hakemukset osoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.  Valtakunnallisten linjausten mukaisesti vesihuoltohankkeille ei myönnetä avustuksia enää vuonna 2017.

 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI