ELY | Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2018

0

Marraskuun lopussa 5697 työtöntä työnhakijaa

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 5697 työtöntä työnhakijaa.

Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 1127 henkilöllä, eli 16,5prosentilla. Koko maassa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla 15,5 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 6,6 prosenttia. Lukema oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Alhaisin lukema oli Pohjanmaan ELY-keskusalueella (5,7 %). Koko maassa vastaava osuus oli 8,7 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikilla ELY-keskusalueilla, joista suhteellisesti eniten Pirkanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla tilanne koheni kaikissa kunnissa. Alhaisin työttömien työnhakijoiden osuus oli Kuortaneella (4,7%).

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Lisää tietoa tuoreimmasta Työllisyyskatsauksesta:

Työllisyyskatsaus marraskuu 2018 (pdf, 2 Mt)

 

 

Työttömiä yli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten

Keski-Suomessa oli marraskuun lopussa yhteensä 13 402 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 057 (-13,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 137 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 10,5 prosenttia.

Marraskuun nostoja:

  • Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi laskuaan, mutta lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työttömyyden sulaminen hidastui hieman koko maahan verrattuna.
  • Vastoin kuin työttömien kokonaismäärä, ulkomaalaisten työttömien määrä on pienentynyt myös kuukauden takaiseen verrattuna.
  • Miesten työttömyys kasvoi, mutta naisten työttömyys väheni.
  • Marraskuussa 12 kuntaa saavutti alle kymmenen prosentin työttömyyden.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski Kannonkoskea ja Kivijärveä lukuun ottamatta kaikissa kunnissa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suhteellisesti eniten laskua oli Luhangassa (-40,6 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Saarijärvellä (13,4 %) ja vähiten Muuramessa (6,7 %). Alle kymmenen prosentin työttömyyteen pääsi nyt 12 kuntaa.

Marraskuun lopussa työttömyys laski kaikissa ikäryhmissä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suhteellisesti eniten työttömyys aleni yli 60-64-vuotiaiden ikäryhmässä (-16,5 %). Toiseksi eniten 45-49-vuotiaiden ikäryhmässä (-16,5 %) ja erityisen ilahduttavasti kolmanneksi eniten 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä (-14,7 %).

Palkkatuella työllistettyjä oli marraskuun lopussa yhteensä 1 866 henkilöä, mikä on 75 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 39 oli valtion, 563 kuntien ja 1 264 yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden marraskuusta työllistäminen oli laskenut yksityiselle sektorille -6,0 %, kasvanut kuntiin 1,1 % ja pysynyt valtiolle samana 0,0 %.

Keski-Suomen alueen työllisyyskatsaus (pdf)

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI