Tänään maanantaina (3.1.2022) kokoontunut alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki totesi koronatartuntojen määrän nousseen yhtäkkisesti äärimmäisen korkeisiin lukemiin. Vuoden 2021 viimeisen viikon aikana todettiin yhteensä 710 tartuntaa.

Nyrkki esittää aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksien sekä yleisten kokousten enimmäisosallistujamäärän kiristämistä 10 henkilöön.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan laajasti kaikille 5. vuosiluokkalaisille ja sitä vanhemmille.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla peräti 710 uutta koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 258. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 4232.

Tartuntoja tuli etenkin pääkaupunkiseudulta alueellemme joulunviettoon saapuneiden mukana. Koska pääkaupunkiseudulla omikron-muunnos on jo valta-asemassa, on selvää, että omikron leviää nyt myös Etelä-Pohjanmaalla.

Ilmaantuvuusluvut alueellamme ovat aivan eri tasolla kuin aiempina viikkoina: 14 vuorokauden ilmaantuvuus on 502 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 368 / 100 000 asukasta.

Viime viikon tartunnoista suurin osa (44 %) oli perhepiirin tartuntoja. Muilta sukulaisilta saatujen tartuntojen osuus oli 13 %. Epäselväksi jäi 20 % tartunnoista.

Positiivisten koronatestien osuus on noussut edelleen. Nyt 15 % otetuista näytteistä osoittautui positiivisiksi. Tartunnan saaneista jonkin verran aiempaa harvempi, 44 %, oli jo karanteenissa tartunnan tullessa ilmi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 12 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on 10 koronapotilasta.

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 85,4 % on saanut 1. rokotuksen ja 81,5 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 25,6 % alueen yli 12-vuotiaista.
Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 87,9 % on saanut 1. rokotuksen ja 83,8 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 24,8 % yli 12-vuotiaista.

Viime viikolla otettiin yhteensä 4658 covid-19-näytettä, viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen on noussut testien runsaan määrän vuoksi ja on nyt keskimäärin 23,2 tuntia.

Aluehallintoviraston määräykset:
Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.
Määräys on voimassa ajalla 26.12.2021–23.1.2022.
Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti 30.12.2021–20.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

Nyrkki esittää aluehallintovirastolle, että se kiristäisi voimassa olevan määräyksensä henkilömäärää siten, että sisätiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voisi osallistua enintään 10 henkilöä.

Nyrkki on jo aiemmin esittänyt aluehallintovirastolle rajoitusten kiristämistä suuren riskin tiloja koskien koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tartuntatautilain 58 g §:n mukaisesti.

Nyrkin suositukset

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksia tulee järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti. Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista on hyvä pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet
Tämänhetkisen epidemiologisen tilanteen valossa kaikkea aikuisten ryhmäliikuntaa, ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan tauotettavaksi 11.1.2022 saakka.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua terveysturvallisia käytäntöjä, kuten turvavälejä ja käsihygieniaa noudattaen. On äärimmäisen tärkeää, että harrastustoimintaan osallistutaan vain täysin oireettomana. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

Etätyösuositus
Etätyösuositus on voimassa alueella 31.1.2022 saakka.
Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

Maskisuositus
Alueen yhtäkkisesti heikentyneen koronatilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä kaikille 5. luokkalaisille ja sitä vanhemmille:
Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.

Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

Koronanyrkin kokouksen osallistujat 3.1.2022

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja
Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP
Tommi Niemi, hallintojohtaja, EPSHP
Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki
Marjo Ala-Salmi, johtava lääkäri, Kuusiolinna
Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen
Minna Timonen, johtava ylilääkäri, JIK
Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja, LLKY
Jaakko Anttila, peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa
Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, AVI
Markus Heinänen, lakimies, AVI
Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki
Tomi Kohtanen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapuan kaupunki
Heikki Risikko, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Mika Soininen, ylijohtaja, ELY
Anna Lindholm, viestintäpäällikkö, EPSHP, kokouksen sihteeri

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 10.1.2022.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI