Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2018

0

Etelä-pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli myöskin heinäkuussa Manner-Suomen alhaisin. Työttömyys laski Keski-Suomessakin heinäkuussa vuoden takaiseen verrattuna.

 

ETELÄ-POHJANMAA

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli heinäkuussa 7,8 prosenttia. Lukema oli kesäkuun tapaan Manner-Suomen alhaisin. Koko maassa vastaava osuus oli 10,8 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 6695 työtöntä työnhakijaa, mikä on 17,3 % vähemmän (-1405 hlöä) kuin vuotta aikaisemmin vastaavaan aikaan. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi kesä-heinäkuulle tyypillisen normaalin kausivaihtelun mukaisesti edellisen kuukauden lopusta 437 henkilöllä (7 %).

Työttömien työnhakijoiden määrät jatkoivat heinäkuussa laskuaan kaikilla ELY-alueilla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueella lasku jatkui kaikissa alueen seutukunnissa kuin myös yksittäisissä kunnissa. Maakunnan alin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli usean edelliskuukauden tapaan Kuortaneella, ollen nyt 4,5 %.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut jo monen kuukauden ajan voimakkaassa laskussa ja näin myös heinäkuussa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti pitkäaikaistyöttömänä olleiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla edellisvuoteen verrattaessa 41,7 prosenttia ja yli kaksi vuotta
yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä väheni vastaavalla tarkastelujaksolla 37,2 prosenttia.

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisvuoden heinäkuuhun verrattaessa 16,8 prosentilla (-223 hlöä) ja yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä väheni vastaavalla ajalla 17,8 prosenttia (-513 hlöä).

Katso tästä linkistä Etelä-Pohjanmaan alueen työllisyyskatsaus:

 

KESKI-SUOMI

Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa yhteensä 16 471 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 053 (-11,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 452 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on tällä 12,9 hetkellä prosenttia.

Heinäkuun nostoja:

Työnhakijoiden kokonaismäärä oli heinäkuussa pienempi kuin vuosi sitten.
Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä jatkoi laskuaan vuoden takaiseen verrattuna.
Heinäkuussa viidessä kunnassa työttömyysprosentti oli alle 10, kärkipaikkaa pitivät Luhanka ja Multia.
Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi viime vuoden heinäkuusta.
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä laski edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna käytännössä kaikissa ammattiryhmissä. Eniten työttömyys laski maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. ammattiryhmässä (-20,5 %), toiseksi eniten rakennus- korjaus- ja valmistustyöntekijät ammattiryhmässä (-17,3 %) ja kolmanneksi eniten muut työntekijät ammattiryhmässä (-14,5 %).

Palkkatuella työllistettyjä oli heinäkuun lopussa yhteensä 1 891 henkilöä, mikä on 44 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 47 oli valtion, 502 kuntien ja 1 342 yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden heinäkuusta työllistäminen oli laskenut yksityiselle sektorille -3,5 %. Sen sijaan kuntiin työllistäminen oli kasvanut 0,4 % ja valtiolle 6,8 %.

Kaikista työnhakijoista oli työssä olevia 12 764, joista 10 767 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 1 997 työllistettynä. Työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita oli 5 889, joista 1 614 oli työllistymistä edistävissä palveluissa ja 2 668 koulutuksessa.

Katso tästä linkistä Keski-Suomen alueen työllisyyskatsaus:

 


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI