Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus helmikuu 2016

0

Työttömyys on kääntynyt pitkästä aikaa hienoiseen laskuun Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomen maakunnissa

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 10 262 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta tilanteesta määrä laski 132 henkilöllä, eli 1,3 prosentilla. Edellisen kuukauden lopusta määrä laski 257 hengellä (2,4 %). Koko maassa työttömien määrä puolestaan kasvoi 1,6 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 11,7 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi. Koko maassa vastaava osuus oli 13,7 prosenttia.

Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1530, eli osuus oli 14,9 prosenttia. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 253 henkilöllä (14,2 %). Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 345, mikä on 23 vähemmän (6,2%) kuin vuotta aikaisemmin.

Trendit:

Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi edelleen

Työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi laskuun

Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan

Avoimien työpaikkojen määrä on hienoisessa kasvussa

Keski-Suomi

Keski-Suomessa oli helmikuun lopussa yhteensä 22 023 työtöntä työnhakijaa.

Se on 893 (3,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni tammikuusta 348:lla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 17,2 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi viime vuoden helmikuuhun verrattuna

Työttömiä työnhakijoita 893 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, joista kokoaikaisesti lomautettuja oli 733

Työllistettyjen määrä väheni yksityissektorilla viime vuoden helmikuuhun verrattuna

Uusia avoimia työpaikkoja 249 enemmän kuin vuosi sitten

Työttömyyden aleneminen jatkui Keski-Suomessa

Keski-Suomessa oli helmikuun lopussa 22 023 työtöntä työnhakijaa, mikä on 893 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuuhun 2016 verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 348:lla. Keski-Suomen alueen seutukunnissa työttömien työnhakijoiden määrä aleni viime vuoden helmikuuhun verrattuna kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Joutsan seutukunnassa, jossa työttömien työnhakijoiden määrä oli sama kuin viime vuoden helmikuussa. Eniten työttömyys aleni Äänekosken seutukunnassa.

Miesten työttömyys laski viime vuoden helmikuuhun verrattuna

Työttömistä työnhakijoista oli helmikuun lopussa miehiä 12 540 (56,9 %) ja naisia 9 483 (43,1 %). Edellisvuoden helmikuuhun verrattuna miesten työttömyys laski 918:lla ja naisten nousi 25:llä.

Työttömyys lisääntyi nuorissa ja iäkkäissä verrattuna helmikuuhun 2015

Helmikuun lopussa työttömien määrä kasvoi 15-19 -vuotiaiden sekä yli 60 -vuotiaiden ikäryhmissä ja kaikissa muissa ikäryhmissä työttömyys laski verrattuna helmikuuhun 2015. Suhteellisesti eniten työttömyys aleni 45-49 -vuotiaiden ikäryhmässä (9,1%).

Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan

Helmikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 8 276, mikä on 831 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 4 001, mikä on 343 enemmän kuin vuosi sitten.

Keski-Suomessa pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä työnhakijoista oli 37,6 % ja koko maassa 33,8 %. Vain Uudellamaalla pitkäaikaistyöttömien osuus (39,9 %) kaikista työttömistä oli korkeampi kuin Keski-Suomessa.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI