Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2016

0

Työttömyys jatkaa hienoista laskuaan Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen elinkeinotoimistojen alueilla.

ETELÄ-POHJANMAA

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 9059 työtöntä työnhakijaa.

Vuoden takaisesta tilanteesta määrä laski 47 henkilöllä, eli 0,5 prosentilla. Määrä laski edellisen kuukauden lopusta 578 hengellä (6 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi samalla ajanjaksolla 0,7 prosentilla.

Trendit:

Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi edelleen

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi hienoista laskuaan

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen

Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli kasvussa

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä kasvoi

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10,3 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1068, eli lomautettujen osuus oli 11,8 prosenttia. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 200 henkilöllä (15,8 %). Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 321, mikä on 24 vähemmän (7 %) kuin vuotta aikaisemmin.

Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi. Koko maassa vastaava osuus oli 13 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain JÄRVI-POHJANMAAN seutukunnalla!

Alajärvi 9,9

Alavus 10,5

Evijärvi 9,1

Kuortane 8,5

Lappajärvi 10,9

Soini 15,0

Vimpeli 10,0

Ähtäri 13,0

.

KESKI-SUOMI

Keski-Suomessa oli huhtikuun lopussa yhteensä 20 815 työtöntä työnhakijaa. Se on 710 (3,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 16,3 prosenttia.

Trendit:

Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi viime vuoden huhtikuuhun verrattuna

Työttömiä työnhakijoita oli 710 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 321

Työllistettyjen määrä väheni viime vuoden huhtikuuhun verrattuna

Omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella osallistuneiden määrä kasvoi 273:llä viime huhtikuusta. Yhteensä osallistujia oli 2 533.

Uusia avoimia työpaikkoja 719 enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana

Työttömyyden aleneminen jatkui edelleen Keski-Suomessa

Maaliskuuhun 2016 verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 681:llä. Keski-Suomen alueen seutukunnissa työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden huhtikuuhun verrattuna kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Jämsän seutukunnassa, jossa työttömien työnhakijoiden määrä nousi 4 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Eniten työttömyys aleni Äänekosken seutukunnassa (10 %).

Palkkatuella työllistettyjen määrä väheni viime vuoteen verrattuna

Palkkatuella työllistettyjä oli huhtikuun lopussa yhteensä 1 609 henkilöä, mikä on 375 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 40 oli valtion, 428 kuntien ja 1 141 yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden huhtikuusta työllistäminen oli vähentynyt valtiolle 11,1 % ja yksityiselle sektorille 25,0 % ja lisääntynyt kuntiin 2,6 %. Huhtikuun lopussa työvoimakoulutuksessa oli 942, valmennuksessa 123, työ/koulutuskokeilussa 688, vuorotteluvapaasijaisena 469, kuntouttavassa työtoiminnassa 1 145 ja omaehtoisessa opiskelussa 2 533 osallistujaa.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI