Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus kesäkuulta 2015

0

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 368 894 henkilöä. Lukumäärä nousi 31 691 henkilöllä (9,4 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaa

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 10,4 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa 9 428 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 1136 hengellä (13,7 %). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 890 hengellä (10,4 %).

Lomautettuna oli 857 henkilöä. Lomautettujen määrä laski 58 henkilöllä (-6,3 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli puolestaan 790 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 104 hengellä (15,2 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10,6 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat kaikissa muissa pääammattiryhmissä paitsi johtajien ammattiryhmässä. Kasvu oli suhteellisesti voimakkainta asiantuntijoiden (24,5 %) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (14,5 %) ammattiryhmissä.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1904 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 812 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä väheni 75 paikalla (-3,8 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1458 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 446 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi johtajien sekä erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ammattiryhmissä. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden osalta voimakasta kasvua selittävät matkailualan kausityöpaikat, jotka ovat olleet avoinna viime vuotta pidempään. Avoimet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten ammatteihin luokittelemattomien sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmissä.

.

Keski-Suomi

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan kesä­kuun lopussa 23 373 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden kesäkuuhun verrattuna 1 795 enemmän.

Työttömyys lisääntyi myös kuluvan vuoden toukokuusta. Työttömyyden kasvu toukokuulta ke­säkuulle toistuu kausiluontoisesti joka vuosi. Taustalla on mm. koulutuksesta valmistuneiden tulo työmarkkinoille ja työvoimapoliittisten palveluiden vähentyminen kesäkautena. Keski-Suomessa oli 2 443 ja koko maassa 39 292 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin kuukautta aiemmin. Työttömyys lisääntyi toukokuusta kaikissa ELY-keskuksissa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli kesäkuun lopussa Keski-Suomessa ELY-keskusten korkein, 18,2 %. Keski-Suomea lähinnä olivat Pohjois-Karjala (17,8), Lappi (17,7) ja Kainuu (17,4 %). Paras tilanne oli Ahvenanmaalla (3,5), Poh­janmaalla (9,6) ja Etelä-Pohjanmaalla (10,6 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työ­voimasta oli kesäkuun lo­pussa 14,0 %. Vaikeimmaksi työttömyysalueeksi Keski-Suomi päätyi myös tämän vuoden helmi-, maalis- ja huhtikuussa.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita kesäkuun lopussa 38 256, joista työttömiä työnha­ki­joita 23 373. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 686 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 786. Lyhen­netyllä työviikolla oli 409 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 414. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 114 vähemmän kuin toukokuussa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettuja oli 192 enemmän.

Avoimet työpaikat

Kesäkuun aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli 2 580 avointa työpaikkaa, 578 vähemmän kuin toukokuussa, mutta 400 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Avoimista työ­pai­koista oli uusia, kesäkuun aikana ilmoitettuja 1 453. Kuukauden aikana täyttyi 468 työpaikkaa ja 1 039 työpaikan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 1 067.

Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa kesäkuun aikana 15, Pohjois-Karjalan ja Kai­nuun kanssa ELY-keskuksista eniten. Koko maassa yhtä avointa työpaikkaa kohti oli 10 työn­hakijaa.

Työttömyyden rakenne

Keski-Suomen seutukuntien korkein työttömyysaste kesäkuun lopussa oli Äänekosken seutu­kunnan 20,1 ja matalin Joutsan seutukunnan 15,5 %. Äänekosken seutukunnan työttömyysaste oli koko maan seu­tukuntien toiseksi korkein Tunturi-Lapin seutukunnan (20,3 %) jälkeen. Maan muut seutukunnat jäivät alle kah­denkymmenen prosentin.

JÄTÄ KOMMENTTI