Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2013

0
Etelä-Pohjanmaalla oli syyskuun lopussa yhteensä 7625 työtöntä työnhakijaa. Määrä laski elokuun lopusta 148 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 1159 hengellä (17,9 %).  Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan syyskuun lopussa 18 043 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden syyskuuhun verrattuna 2 528 enemmän.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 284 933, lisäystä vuoden takaisesta tilanteesta 43 552. Muutoksen suunta on ollut sama kaikissa ELY-keskuksissa. Kuluvan vuoden elokuusta työttömyys sen sijaan väheni hiukan koko maassa -5 312.

Etelä-Pohjanmaalla henkilö-kohtaisesti lomautettuna oli 836 henkilöä. Henkilökohtaisesti lomautettujen määrä nousi 294 henkilöllä (54,2 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 450 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 268 hengellä (147,3 %).

Tilastoituun työttömyyden kehitykseen vaikuttaa oleellisesti ryhmälomautusmenettelyä koskeva muutos. Heinä-kuusta alkaen kaikki lomautetut ilmoittautuvat henkilökohtaisesti TE-toimistoon, mikä nostaa työttömien työnhaki-joiden lukumäärää.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 8,6 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi. Keski-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,1 %

Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi 18 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus koko maan työvoimasta oli 10,9 prosenttia.

Keski-Suomi

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli syyskuun lopussa 30 492, joista työttömiä työnhakijoita 18 043. Työssä olevia työnhakijoista oli 5 925 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 272. Työttömyyseläkkeen saajia oli 926 ja lyhennettyä työviikkoa teki 326 työnhakijaa. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 430. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli 746 suurempi kuin viime vuoden syyskuussa ja 333 suurempi kuin kuluvan vuoden elokuussa.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli syyskuun aikana 2 165 avointa työpaikkaa, joista uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 280. Kuukauden aikana täyttyi 1 347 työpaikkaa ja kuukauden lopussa työpaikoista oli avoinna 813.

Keski-Suomessa oli avoimia työpaikkoja syyskuussa 357 vähemmän kuin elokuussa ja 93 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Työnhakijoita yhtä avointa työpaikkaa kohti oli Keski-Suomessa syyskuun aikana 16 ja koko maassa 10.

Työttömyyden rakenne

Työttömyysasteella mitaten Keski-Suomen seutukuntien paras tilanne syyskuun lopussa oli elokuun tavoin Keuruun seutukunnassa (11,2) ja vaikein tilanne Äänekosken seutukunnassa (18,5 %).

Keski-Suomen työttömyyden hienoinen lasku elokuusta kohdistui lähes kaikkiin koulutusasteisiin. Ikä- ja ammattiryhmittäin kuukausimuutos oli vaihtelevampi. Viime vuoden syyskuusta työttömien työnhakijoiden määrä on sen sijaan lisääntynyt kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä sekä alempaa perusastetta lukuun ottamatta myös kaikilla koulutusasteilla.


JÄTÄ KOMMENTTI