Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus – syyskuu 2015

0

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 337 404 henkilöä. Lukumäärä nousi 22 856 henkilöllä (7,3 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 prosenttia. Katso tilanne alueemme Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Etelä-Pohjanmaa syyskuu 2015

Etelä-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 9,7 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli syyskuun lopussa 8 884 työtöntä työnhakijaa. Määrä laski edellisen kuukauden lopusta 319 hengellä (-3,5 %). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi kuitenkin 785 hengellä (9,7 %).

Lomautettuna oli 809 henkilöä. Lomautettujen määrä laski 53 henkilöllä (-6,1 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli puolestaan 818 henkilöä. Määrä laski viime vuodesta 17 hengellä (-2 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat kaikissa pääammattiryhmissä. Kasvu oli suhteellisesti voimakkainta johtajien (27,3 %), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (16,8 %) sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (15,8 %) ammattiryhmissä.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1493 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 902 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä nousi 80 paikalla (5,7 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1103. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 390.

Työvoiman kysyntä lisääntyi suhteellisesti eniten erityisasiantuntijoiden sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä. Avoimet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten ammatteihin luokittelemattomien ja asiantuntijoiden ryhmissä.

Keski-Suomi syyskuu 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan Keski-Suomessa oli syys­kuun lopussa 20 664 työtöntä työnhakijaa, 848 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 337 404, viime vuoden syyskuuhun verrattuna 22 856 enemmän. Vuosimuutoksen suunta on ollut kasvava lähes kaikissa ELY-keskuksissa, sillä parempaan suuntaan vuodentakaisesta tilanteesta on edetty ainoastaan Kainuussa ja Ahvenanmaalla.

Syksyn kausivaihtelulle tavanomaisesti työttömyys laskee elo­kuusta syyskuulle. Niin tapahtui tänäkin vuonna. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa elokuuta vähemmän kaikissa ELY-keskuksissa, vain Ahvenanmaan maakunnassa koettiin hienoista kasvua. Keski-Suomessa työttö­mien työnhakijoiden määrä laski elokuusta 1 027:llä ja koko maassa 9 310:llä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli syyskuun lopussa Keski-Suomessa 16,1 %. Maakunta jatkoi valtakunnan vai­keimpana työttö­myysalueena. Lähimpänä Keski-Suomea olivat Lappi (15,9) ja Pohjois-Karjala (15,6 %). Paras tilanne oli Ahvenanmaalla (3,6) ja Pohjanmaalla (8,3 %). Keski-Suomi on kahdeksan prosentin tuntumassa ollut viimeksi neljännesvuosisata sitten, vuoden 1991 alussa ennen 90-luvun suurta lamaa. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työ­voimasta oli syyskuun lo­pussa 12,8 %.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita syyskuun lopussa 36 890, joista työttömiä työnha­ki­joita 20 664. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 813 ja työvoiman ulkopuolella olevia 6 954. Lyhen­nettyä työviikkoa teki 459 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 212. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 102 vähemmän kuin elokuussa ja 232 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Avoimet työpaikat

Syyskuun aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli 2 795 avointa työpaikkaa, 161 enemmän kuin elokuussa ja 349 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Syyskuun avoimista työ­pai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 674. Työpaikkoja täyttyi syyskuun aikana 585 työpaikkaa ja 1 227 työpai­kan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 981.Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa syyskuun aikana neljätoista ja koko maassa kymmenen.

Työttömyyden rakenne

Äänekosken seutukunnan syyskuun lopun työttömyysaste 17,9 % oli Keski-Suomen korkein ja koko maan kolmanneksi korkein seutukuntakohtainen työttömyysaste. Keski-Suomen seutukuntien matalin työt­tömyysaste oli Keuruun seutukunnan 13,8 %.

Keski-Suomen korkeimmat kuntakohtaiset työttömyysasteet syyskuun lopussa olivat Karstulassa (19,3) ja Saarijärvellä (19,1 %). Maakunnan parhaimmistoa edustivat Muurame (11,2) ja Kyyjärvi (12,9 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa naisia 9 101 (44,0 %) ja miehiä 11 563 (56,0 %). Työttömiä naisia oli 555 ja työttömiä miehiä 472 vähemmän kuin elokuussa. Viime vuo­den syys­kuuhun verrattuna työttömiä naisia oli 414 ja työttömiä miehiä 434 enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski Keski-Suomessa elokuusta kaikilla koulutusasteilla, yli 60-vuotiaita lukuun ottamatta kaikissa ikäryhmissä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä lukuun ottamatta myös kaikissa ammattiryhmissä. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna muu­toksen suunta on sen sijaan ollut pääosin kasvava.

JÄTÄ KOMMENTTI