Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen työllisyyskatsaus tammikuulta 2019

0

Etelä-Pohjanmaalla oli tammikuun lopussa 6551 työtöntä työnhakijaa. Keski-Suomen työmarkkinoilla oli havaittavissa jälleen piristymisen merkkejä.

 

ETELÄ-POHJANMAA

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 6551 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 762 henkilöllä, eli 10,3 prosentilla. Koko maassa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla 12 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 7,8 prosenttia. Lukema oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Alhaisin lukema oli Pohjanmaan (= Keski-Pohjanmaa ja Rannikko-Pohjanmaa) ELY-keskusalueella (6,5 %). Koko maassa vastaava osuus oli 9,6 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikilla ELY-keskusalueilla, joista suhteellisesti eniten Pirkanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla tilanne koheni kaikissa kunnissa. Alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kuortaneella, Isojoella ja Ilmajoella.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Etelä-Pohjanmaan alueen työllisyyskatsaus tammikuu (pdf)

KESKI-SUOMI

Koko Keski-Suomessa oli tammikuun lopussa yhteensä 15 009 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 960 (-11,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 786 henkilöä vähemmän kuin kuukausi sitten. Vaikean joulukuun jälkeen luvut näyttävät jälleen paremmilta. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 11,9 prosenttia.

Tammikuun nostoja:

  • Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi laskuaan.
  • Lomautettuja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä niin ikään aiempaa vähemmän.
  • Avoimia työpaikkoja on selvästi enemmän kuin vuosi sitten, mutta työpaikat täyttyvät hitaasti.
  • Tammikuussa viisi kuntaa saavutti alle kymmenen prosentin työttömyyden.
  • Jyväskylä kohensi asemiaan suurten kaupunkien vertailussa.

Koko Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,9 %. Työttömien työnhakijoiden määrä laski Toivakkaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suhteellisesti eniten laskua oli Kinnulassa (-39,3 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Saarijärvellä (15,8 %) ja vähiten Muuramessa (7,1 %). Alle kymmenen prosentin työttömyyteen pääsi tammikuussa viisi kuntaa.

Suurimpien kaupunkien työttömyysastevertailussa Jyväskylä sijoittui tammikuussa seuraavasti: Espoo (7,9 %), Vantaa (8,6 %), Helsinki (9,1 %), Kuopio (10,4 %), Tampere (11,4 %), Oulu (11,7 %), Turku (11,9 %), Jyväskylä (12,1 %), Pori (12,1 %), Kouvola (12,8 %) ja Lahti (14,1 %).

Keski-Suomessa oli uusia avoimia paikkoja tammikuun aikana 4 089, mikä on 571 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan tammikuussa oli avoinna 5 969 työpaikkaa, mikä on 516 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin tammikuun aikana 353, joista 181 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

Keski-Suomen alueen työllisyyskatsaus tammikuu(pdf)


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI