Globaalit energiainvestoinnit – Suomen mahdollisuus

0
Investoinnit
Energy Week 2013
EnergyWeek 2013 kokoaa Vaasaan 2000 energia-alan ammattilaista 18-21.3.2013. Agendalla on seminaari tulevaisuuden energian tuotannosta, verkostoitumistapahtuma tuulivoimatoimijoille sekä asiantuntijaseminaari uusiutuvasta energiantuotannosta. Lisäksi EnergyWeek tarjoaa mahdollisuuden tutustua Vaasan seudun laajaan alihankintaverkostoon sekä päivittää tiedot energiatehokkaasta rakentamisesta.

Metsäteollisuuden ja mobiiliteknologian manttelinperijän viittaa on viime aikoina sovitettu eritoten energia- ja ympäristöteknologian harteille. Etenkin uusiutuvaan energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen erikoistuneen teollisuuden vientiluvut ovat olleet rohkaisevia. Uusia energiainvestointeja tehdään yhtä lailla kaukomailla kuin Euroopassa, jossa pelkästään energiatehokkuuden parantamiseen investoidaan 640 miljardia euroa seuraavien kahdeksan vuoden aikana.

Vaasan seudun energiateknologian keskittymässä, EnergyVaasassa, on yli sata yritystä, joissa tehdään teknologiaa sekä uusiutuvaan energiantuotantoon että energiatehokkuuden parantamiseksi. Nämä yritykset tekevät kaikkensa kotiuttaakseen mahdollisimman suuren osan kaikkialla maailmassa tehtävistä energiateknologian investoinneista. EnergyVaasa vastaa jo nyt jopa kolmanneksesta koko Suomen energiateknologian viennistä.

Investoinnit (klikkaa kuvasta suuremmaksi!)

Energiateknisten ratkaisujen kysynnän kasvu on johtanut siihen, että Vaasan seudun energiakeskittymän yritysten tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat kolminkertaistuneet vuosina 2005 – 2011. Moni EnergyVaasan yritys on jo nyt markkinajohtaja maailmalla. Kilpailu on kovaa ja siksi yritysten on pystyttävä varmistamaan, että jatkossakin maailman parhaat energiateknologian tuotteet ja palvelut tuotetaan Vaasan seudulla. Teknologisten innovaatioden rinnalla on yhtä tärkeää kehittää myös myynti- ja markkinointikanavia.

Vaasan seudun energiateknologiayrityksillä on kädessään kasvun avaimet, joilla Suomen vientitase voidaan kääntää positiiviseksi. Näissä yrityksissä on osaamista ja uskoa tulevaisuuteen. EnergyVaasan tavoitteena on tuplata henkilöstön määrä vuoteen 2020 mennessä 20 000 osaajaan. Kasvutavoite perustuu markkinatilanteeseen ja yritysten omiin kasvutavoitteisiin.

Tehokkaan tuotekehityksen ja pohjalaisen yrittäjähengen lisäksi Vaasan seudun energiakeskittymän yritykset tarvitsevat investointeja, koulutettuja ja motivoituneita osaajia sekä vahvan kansallisen tuen voidakseen hyödyntää kasvavan globaalin kysynnän tarjoamat kasvumahdollisuudet. Vahva tuki Suomen päättäjiltä voi tehdä EnergyVaasasta nykyistäkin suuremman menestystarinan, ei vain Vaasan seudulle vaan koko Suomelle.

JÄTÄ KOMMENTTI