Heijastimissa vakavia turvallisuuspuutteita!

0

Hyvä heijastin on tutkittu ja turvallinen käyttää
Turvatekniikan keskus Tukes on valvonut Suomessa myytävien heijastimien turvallisuutta. Testatuista 19 heijastimesta peräti yhdessätoista oli niin vakavia turvallisuuspuutteita, että kuluttajille on tiedotettu heijastimien turvallisuuspuutteista. Lisäksi lähes kaikkien heijastimien merkinnöissä oli eritasoisia puutteita. Kuluttajien on vaikea arvioida heijastimien toimivuutta, sillä paljain silmin hyvää heijastinta ei voi erottaa huonosta.

Tukes hankki markkinoilta yhteensä 40 heijastinta tai heijastinta muistuttavaa tuotetta. Testattavat tuotteet olivat riippuvia heijastimia, nauha-, jousi- ja maskottiheijastimia sekä heijastimia muistuttavia kulutustavaroita, kuten heijastavia koruja.

Tuotteiden heijastavuus selvitettiin alustavasti yhteistyössä Liikenneturvan kanssa, minkä jälkeen heijastavuusarvoiltaan heikoimmat 19 tuotetta testattiin eurooppalaisen heijastimien turvallisuutta koskevan standardin mukaisesti Työterveyslaitoksessa. Testeissä tutkittiin, täyttääkö heijastin sen pinta-alalle, kokonaisheijastavuudelle ja heijastavuusteholle uutena asetetut vaatimukset.

Seuraavien yritysten heijastimet tai heijastimia muistuttavat kulutustavarat olivat turvallisuudeltaan vakavasti puutteellisia:

Eurovalmiste Oy, Fjällräven Oy, Rokomera Tukku Oy, Transpen Oy, S-O Olenius Oy, Keramiikkapaja Matara Marja Myllymäki, Ibero Liikelahjat Oy, Mastermark Oy ja Köppinen Oy.

Tuotteet on poistettu myynnistä ja kuluttajille tiedotettu asiasta. Tarkemmat tiedot tuotteista löytyvät Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi. Lisäksi viidessä tuotteessa todettiin puutteita merkinnöissä ja heijastavuusarvoissa, minkä vuoksi tuotteet poistettiin markkinoilta. Kahden tuotteen merkinnät korjattiin, ja tuotteiden myyntiä muina kuin heijastimina voitiin jatkaa.

Heijastimien valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus varmistua heijastimien turvallisuudesta. Heijastimet ovat henkilönsuojaimia, ja ne kuuluvat henkilönsuojaindirektiivin soveltamisalaan. Yrityksen tulee varmistua heijastimen turvallisuudesta pyytämällä valmistajalta EY-tyyppitarkastustodistuksen ja testaustulokset tai tarvittaessa itse tyyppitarkastuttamalla heijastimen ilmoitetussa laitoksessa.

Lisäksi suomalaisen yrityksen tulee huolehtia, että myyntiin tulevissa heijastimissa on kaikki merkinnät ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Yrityksen on tarvittaessa pystyttävä esittämään Tukesille asiakirjat, jotka osoittavat heijastimien täyttävän niitä koskevat vaatimukset. Näitä asiakirjoja ovat EY-tyyppitarkastustodistus, testaustulokset ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Hyvää heijastinta vaikea erottaa paljain silmin huonosta

Kuluttajan on vaikea varmistua heijastimen toimivuudesta ostohetkellä. Heijastin, joka ei täytä kokonaisheijastavuudelle ja heijastavuusteholle asetettuja vaatimuksia, antaa harhaanjohtavan kuvan tuotteen turvallisuusominaisuuksista.

Tukes kehottaa valmistajia, maahantuojia ja myyjiä huolehtimaan jatkossa siitä, että myyntiin otettavat ja toimitettavat heijastimet ovat hyvälaatuisia ja tarjoavat kuluttajille riittävän suojan.

Vaatimustenmukaisessa heijastimessa on oltava CE-merkintä, valmistajan nimi ja tyyppinumero. Lisäksi heijastimen mukana tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joissa on merkintä standardista EN 13356, tyyppitarkastuksen suorittaneen laitoksen tiedot, valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan, jolla on toimipaikka Euroopan talousalueella, nimi ja osoite sekä ohjeet mm. heijastimen kiinnittämisestä.

Heijastinta muistuttavan kulutustavaran, jolla on jokin muu tarkoitus kuin käyttäjänsä suojaaminen, pakkausmerkinnöistä tulee selvästi käydä ilmi, ettei tuote ole henkilönsuojain ja ettei tuote suojaa käyttäjäänsä millään tavalla.

Markkinoilla olevien heijastimien turvallisuustaso osoittautui heikoksi.

Tukes tuleekin valvomaan tehostetusti, korjaantuuko tilanne markkinoilla ja tarvittaessa puuttumaan valvonnassaan myynnissä oleviin vaatimustenvastaisiin tuotteisiin. Turvallisuudeltaan puutteelliset heijastimet tulee poistaa markkinoilta ja tuotteen aiheuttamasta vakavasta vaarasta ja palautusmenettelystä tiedottaa kuluttajille.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI