J-P:n maaseututoimi | Ajankohtaista tilastotietoa Järvi-Pohjanmaan tukihausta 2017

0
(Arkistokuva ei liity tapaukseen!)

Vuodenvaihteessa katsotaan menneen vuoden tapahtumia ja suunnitellaan uutta sekä uusia vuosia. Maatiloilla on erittäin haastava vuosi takana. Kesää odotettiin aina syyskuun loppuun asti ja sen jälkeen kunnon sadonkorjuuilmoja – kumpaakaan ei tullut.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi on pyrkinyt omalta osaltaan helpottamaan maatilojen haasteellista tilannetta maksamalla EU-viljelijätuet heti, kun siihen on mahdollisuus. Järvi-Pohjanmaan alueella EU-viljelijätukia maksetaan vuosittain noin 16,5 miljoonaa euroa. Nämä jakautuvat peltotukiin 11,8 miljoonaa euroa ja eläintukiin 4,7 miljoonaa euroa. Alajärven osuus on 10,8 miljoonaa, Soinin 2,5 miljoonaa ja Vimpelin 3,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 viimeiset EU-viljelijätuet maksetaan tänään (19.12.)

Järvi-Pohjanmaan alueella on tuenhakijoita kaikkiaan 589 kappaletta. Tuenhakijoita on Alajärvellä 391, Soinissa 110 ja Vimpelissä 88 kappaletta. Tuenhakijoiden keski-ikä on 53,8 vuotta; Alajärvellä 52,4, Soinissa 57,3 ja Vimpelissä 55,5 vuotta. Nuorin tuenhakija on 22 vuotias ja vanhin täyttänyt 87 vuotta. Nuoria alle 30-vuotiaita tuenhakijoita on yhteensä 13 kappaletta. Alajärvellä nuoria on yhdeksän (2 %), Soinissa ei yhtään ja Vimpelissä neljä (4,5 %). Vastaavasti yli 65-vuotiaita tuenhakijoita on yhteensä 93 kappaletta. Alajärvellä heistä on 58 (14,6 %), Soinissa 22 (20 %) ja Vimpelissä 13 (14,7 %).

 

Kotieläintuotantoa harjoitetaan 181 tilalla.

Alajärvellä tiloista on 126, Soinissa 30 ja Vimpelissä 22. Lypsykarjatiloja niistä on 103 kappaletta, joista Alajärvellä 67, Soinissa 21 ja Vimpelissä 15. Maitoa tuotetaan kaikkiaan 29,5 miljoonaa litraa, joka jakautuu niin, että Alajärvellä tuotetaan 20,4 miljoonaa litraa, Soinissa 5,5 ja Vimpelissä 3,6 miljoonaa litraa.

Lihantuotantotiloja on yhteensä 59, joista Alajärvellä 44, Soinissa yhdeksän ja Vimpelissä kuusi. Sikaloita näistä on yhteensä kuusi kappaletta, niistä Alajärvellä neljä ja Soinissa ja Vimpelissä kummassakin yksi. Lammastiloja on viisi, joista kolme Alajärvellä ja kaksi Soinissa. Lihantuotannon kilomääristä ei ole saatavissa tarkkoja lukuja, mutta tietyillä keskiarvoluvuilla voidaan laskea, että Alajärvellä lihaa tuotetaan vuodessa noin 1,35, Soinissa 0,25 ja Vimpelissä 0,26 miljoonaa kiloa, eli yhteensä 1,86 miljoonaa kiloa.

Kananmunia tuotetaan kahdella tilalla, joista toinen on Alajärvellä ja toinen Vimpelissä.

Turkistarhoja alueellamme on 17 kappaletta, joista Alajärvellä 15 ja Vimpelissä 2. Tarhoilla on siitoseläimiä niin, että kettuja niistä on 8 100 kappaletta ja minkkejä 4 800.

Peltoa tukihakemuksissa on yhteensä 20 800 hehtaaria

joista Alajärvellä 13 700, Soinissa 3 200 ja Vimpelissä 3 900 hehtaaria. Keskipeltopinta-ala on Alajärvellä 35 ha, Soinissa 29 ha ja Vimpelissä 44 ha. Pienin tila on reilun hehtaarin kokoinen ja suurimmat menevät yli 300 hehtaarin. Suosituin kasvi on nurmi (säilörehu, kuivaheinä ja laidun), jota on viljelyssä lähes 9 500 hehtaaria eli 45,5 %. Seuraavana tulevat viljat 6 300 hehtaaria eli 30 %. Kauraa on eniten 3 200 ha ja ohraa seuraavaksi 2 300 ha. Pääkasveissa ei kovin suuria kuntakohtaisia eroja ole. Soinissa on enemmän nurmea, kun taas Vimpelissä on viljoilla suurempi osuus. Öljykasveilla on 373 hehtaaria. Perunaa alueella viljellään 320 hehtaarilla, joka on pääasiassa tärkkelysperunaa. Siemenmausteita eli kuminaa viljellään 257 hehtaarilla. Valkuaiskasveilla (herne, härkäpapu, seokset) on yhteensä 231 hehtaaria.

Ns. reservissä olevia peltoja eli kesantoja, suojavyöhykkeitä, viherlannoitusnurmia yms. on lähes 3 600 hehtaaria eli reilu 17 %.

Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppalan kieräämistä tilastoista voi vielä laskeskella, että ruokaa riittää hyvin Järvi-Pohjanmaan asukkaille. Esimerkkisi Soinissa tuotetaan maitoa 6,84 litraa sekä lihaa 300 grammaa jokaisena päivänä jokaiselle soinilaiselle. Ns. reservissä olevan peltoalan paremmalla hyödyntämisellä voisi Järvi-Pohjanmaan alueella kasvattaa vähintään kaksinkertaisen kotieläinmäärän nykyiseen verrattuna.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI