JAMI:n rehtori Jouko Kuismin vastaa perussuomalaisten kannanottoon

0
J-Pnews on avara ikkuna huomattavalle määrälle lukijoita myös Järvi-Pohjanmaan (Järviseudun) ja Suomenselän alueen ulkopuolella. Keskustelu JAMI:n hyvinvoinnista saa jatkoa kun rehtori Jouko Kuismin antaa esimerkillisesti omat kommenttinsa polttavassa oppilaitosasiassa. Samaa soisi monelta muulta monesta muustakin aluetta hiertävästä aiheesta. Lue JAMI:n rehtorin komentit.
JAMIn tulevaisuus ja Alajärven Perussuomalaiset

Alajärven Perussuomalaiset ovat ilmaisseet syvän huolestumisensa JAMIn eli Järviseudun koulutuskuntayhtymän tulevaisuudesta. Huoli on aiheellinen. Jamilaisia sama kysymys on mietityttänyt jo pitkään, erityisesti päänsärkyä kehitti PARAS-hankkeen käynnistäminen viime vuosikymmenen puolivälissä. Näitä, samansuuntaisia uhkakuvia on rakennettu milloin väestömäärän, milloin taloudellisen tilanteen tai oppilasmäärän vuoksi. Tilanteista on kuitenkin selvitty pitkäjänteisellä työllä. Niin nytkin aiotaan selvitä. Tasapainotusohjelman toteutusaika on lähes neljä vuotta, joten ei jouduta tekemään pikaratkaisuja.

Pitkäntähtäyksen suunnittelun on mahdollistanut hyvä taloudenpito. Ei ole tarve toteuttaa oppilaspaikkojen vähentymisestä aiheutuvia tulojen menetysten säästötoimia välittömästi. Tasapainotusohjelma edellyttää sitä, että päättäjät hyväksyvät myös tuleville vuosille alijäämäiset talousarviot, kuten he tekivät jo vuoden 2015 budjetista päättäessään. Budjetin alijäämän arvio kuluvalle vuodelle on yli 375 000 euroa.

Tulevien vuosien alijäämät tulevat ”sulattamaan” kertyneistä ylijäämistä yli 2 miljoonaa euroa. Alijäämiin tulee vaikuttamaan useat eri tekijät, mm.: miten tuleva hallitusohjelma kohtelee ammatillista koulutusta, millainen päätös saadaan KHO:sta tekemäämme valitukseen koskien OKM:n tekemää, JAMIa koskevaa paikkavähennystä ja millaista yhteistyötä alueen 2. asteen oppilaitokset kykenevät tulevaisuudessa toteuttamaan.

Jos saamme edellä kuvattuihin, toimintaan merkittävästi vaikuttaviin asioihin JAMIn näkökulmasta myönteisiä päätöksiä, niin silloin on edessä helppo tehtävä eli säästötoimien keventäminen. Jos taas päätökset ovat vaikutuksiltaan toimintaedellytyksiä vaikeuttavia, niin silloin on löydettävä lisää säästökohteita. Todettakoon, että kuntayhtymällä tulee olla vakavarainen talous, jotta se saa pidettyä toimiluvat tai että ne tulevaisuudessa uusitaan. Nämä olivat OKM:n linjauksia viime talvelta ja mahdollisesti ne otetaan käyttöön jossain muodossa lähivuosina.

JAMIn tasapainotusohjelmassa varsinaiseen opetukseen pyrittiin kajoamaan mahdollisimman vähän. Myös niiden kohdentamisessa on pyritty tasapuolisuuteen. Tässä vaiheessa säästöjä on pyritty löytämään yhteistyöratkaisuilla mm. Alajärven lukion kanssa. Toinen kohde on ollut navetan ja maatilan huomattavien alijäämien pienentäminen niin, että luonnonvara-alan koulutus kykenee kattamaan ne myös tulevaisuudessa. Muut säästökohteet on suunniteltu kohdentuvan tasaisesti eri koulutusaloille ja toimintoihin. Toisaalta mm. aikuiskoulutuksessa tavoitellaan toiminnan kasvattamista.

Koko säästöpaineita aiheuttavan tilanteen taustalla ovat pienenevät ikäluokat. Mm. Järviseudulla peruskoulun päättäneiden ikäluokka on pienentynyt yli sadalla (yli 100) henkilöllä vuoden 2004 jälkeen. Tämä vaikuttaa suoraan siihen miten oppilaita hakeutuu toisen asteen oppilaitoksiin: ammatilliset oppilaitokset ja lukiot. Oppilaspaikkojen vähentäminen on aiheuttamassa JAMIlle tulojen putoamista vuoden 2014 ja vuoden 2016 välillä noin 1,2 miljoonaa euroa/vuosi. Vuonna 2015 vähennys on lähemmäs 800000. Vähennykset tarkentuvat vuosittain ja niihin vaikuttavat mm. tuloksellisuusraha, jota saadaan mm. siitä miten valmistuvat oppilaat työllistyvät. Tuloksellisuusrahan saannissa JAMI on sijoittunut viime vuosina maan kärkijoukkoon. Tuloksellisuusrahalla on ollut suuri merkitys myönteiseen talouden kehittymiseen. Sitä ei siis saada taloudellisen tuloksen vuoksi, vaan toiminnan perusteella.

Järviseudun koulutuskuntayhtymän osakaskuntia ovat Alajärvi (33,2 %), Evijärvi (8 %), Kauhava (19,5 %), Lappajärvi (29,6 %) ja Vimpeli (9,7 %). Lisäksi jäsenkunnaksi on liittynyt Alavus ilman varsinaista äänivallan hankintaa. Toimipisteitä JAMIlla on Alajärvellä, Alavudella, Kauhavalla (oppisopimus) ja Lappajärvellä. Lisäksi lyhytkurssi toimintaa tapahtuu aikuiskoulutuksen toimesta useilla kymmenillä paikkakunnilla. Yli puolet henkilökunnan sijoituspaikoista sijaitsee Alajärvellä.

Yhteistoimintaa niin kehittämisen kuin muidenkin toimintojen osalta on viime vuosina harjoitettu mm. AEL:n, JPYP:n, Seinäjoen ammattikorkeakoulun/maakuntakorkeakoulun, Vaasan yliopiston, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän, Vaasan ammatillisen oppilaitoksen, Yrittäjäopiston, Keskipohjanmaan koulutuskuntayhtymän ja ISO- laatujärjestelmässä mukana olevien koulutuskuntayhtyminen kanssa. Merkittävä yhteistyötaho on Al-Alucenter yritysyhteisö, jonka kanssa on kehitetty alumiinialan koulutusta. Kehittämisen on siis haettu apua ja niin tehdään vastaisuudessakin. Tällä hetkellä kehittelyn alaisena tai jo haettuna on useita hankkeita, joiden rahoituspäätöksiä odotellaan.

Yhteenvetona voi todeta: ilmassa on paljon epävarmuutta, mutta yhteistyöllä ja päättäjien myönteisellä suhtautumisella on mahdollista säilyttää JAMI itsenäisenä ja elinvoimaisena, kuten jäsenkuntien toive on tähän saakka ollut.

Terveisin

Jouko Kuismin

rehtori

JAMI

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI