JÄRVI-POHJANMAA | Esiopetukseen, kouluun sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019–2020

0
ESKARIIIN...!

Esiopetuksen järjestelyt vaihtelevat vuosittain tulevien esioppilaiden määrästä riippuen. Alajärven kaupungin sivistystoimialan  varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-ahon mukaan lukuvuoden 2019–2020 esiopetuspaikat on määritelty seuraavasti:

Paavolan ja Taimelan kouluilla toimii tulevanakin lukuvuonna omat esiopetusryhmänsä. Alakylän, Myllykankaan ja Ylikylän koulujen esiopetus järjestetään omassa ryhmässään Alakylän koululla. Hoiskon ja Luoma-ahon koulujen esiopetus järjestetään Hoiskon koulun esiopetusryhmässä.

Uusikylän ja Paalijärven kouluilla esiopetus järjestetään 0–2-luokkalaisten yhdysluokkaopetuksena.

Pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirrettyjen sekä erityistä tukea tarvitsevien esiopetusikäisten lasten esiopetus tapahtuu pääosin Mäntymäen päiväkodissa tai Alajärven yläkoulun E-tupaluokissa.

Vimpelin kunnassa esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2019–2020 Aapiskujan koulun Rantakylän toimipisteessä sekä tarvittaessa Aapiskujan koulun erityisluokassa.

Huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen ja 1.-luokalle sähköisesti  Wilmajärjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika päättyy 3.3.2019. Samaan  aikaan ilmoittaudutaan myös esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhoon sekä  koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Tulevien esioppilaiden huoltajat saavat Wilma-tunnukset ja ilmoittautumisohjeet postissa lähipäivinä. Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy Alajärven kaupungin nettisivuilta ”Varhaiskasvatus ja opetus”-osiosta ”Tiedotteita ja lomakkeita”-kohdasta.

Tutustumiskäytännöistä ja mahdollisista kuljetuksista tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI