JÄRVI-POHJANMAA virallinen | Perusturvan yhteistoiminta-alueella 7 uutta tartuntaa viikonlopun aikana

0
"Alvar Aallon" sairaala (Kuva: Jukka Ketonen/J-Pnews.fi)

Tilannetietoa Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen koronatilanteesta 7.12.2020

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on todettu yhteensä 85 positiivista koronatartuntaa 14.11.-7.12.2020 välisenä aikana. Edellisen tiedotteen jälkeen on tullut ilmi seitsemän uutta tartuntaa. Tartunnat liittyvät aikaisemmin alueella esiintyneisiin tartuntaketjuihin. Tartunnanjäljitys on vielä osittain kesken.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella karanteeniin asetettujen altistuneiden määrä on
laskenut noin 40 henkilöön, koska useiden henkilöiden karanteeni on jo päättynyt.
Vaikka tilanne näyttää hieman rauhoittuneen, tilanne on edelleen vakava ja kaikkien on syytä
noudattaa äärimmäistä varovaisuutta sekä noudattaa annettuja rajoituksia, suosituksia ja ohjeita. On ensiarvoisen tärkeää, että kuntalaiset huolehtivat kaikissa tilanteissa hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, turvaväleistä sekä muistavat käyttää kasvomaskeja. Muistutamme myös Koronavilkun käytöstä.

Uusien tartuntojen välttämiseksi pandemiajohtoryhmä on päättänyt seuraavista rajoituksista
ja varotoimenpiteistä, jotka ovat voimassa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella (Alajärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä):

Perusturvan palvelut 31.12.2020 saakka:

♦ Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen sekä Lehtimäen, Lappajärven ja Vimpelin terveysasemien ovet ovat suljettuina, jolloin asiointi tapahtuu ajanvarauksella
♦ Järvi – Pohjanmaan kaikkiin tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköihin
sekä intervalliosastolle annetaan erittäin vahva suositus, että niissä ei vierailla (pl. saattohoidossa olevat asukkaat)
♦ Akuuttiosastolle annetaan vahva suositus, että siellä ei vierailla (pl. saattohoidossa olevat
potilaat). Kaikista vierailusta sovitaan puhelimitse etukäteen (06 – 2412 7777 tai 06 –
2412 7771).
♦ Ikäihmisten päivätoiminta on tauolla koko Järvi-Pohjanmaan alueella
♦ Lappajärven ja Lehtimäen toimintakeskukset ovat suljettuja (pois lukien Lappajärven
toimintakeskuksen mielenterveyskuntoutujat voivat kokoontua noin 5 hengen ryhmissä)
♦ Työpaja Apaja ja Kipinä ovat suljettuja

Sivistystoimen palvelut:
Varhaiskasvatus
Kaikki Alajärven ja Vimpelin varhaiskasvatuksen yksiköt ovat avoinna 7.12.2020 alkaen.
Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on keskeytetty toistaiseksi. Alajärven kaupungin ja
Vimpelin kunnan varhaiskasvatuksessa hyvitetään asiakasmaksut 31.12.2020 saakka, mikäli
huoltajat voivat järjestää lastensa hoidon itse.

Esi- ja perusopetus
Kaikki Alajärven ja Vimpelin esi- ja perusopetuksen 4.-9. vuosiluokkien oppilaat palaavat lähiopetukseen 7.12.2020 alkaen. Lisätietoa koulujen järjestelyistä löytyy Wilma-tiedotteista ja koulujen omilta sivuilta.

Lukio-opetus
Alajärven ja Vimpelin lukio-opetus toteutetaan etäopiskeluna lukukauden loppuun. Syksyn
ylioppilasjuhlat järjestetään kevään 2021 juhlien yhteydessä. Opiskelijoiden ruuan jakelu jatkuu lukukauden loppuun saakka.

Kirjastot
Kirjastojen uloslainaus jatkuu. Tarkemmat ohjeet löytyvät kaupungin ja kirjaston sivuilta. Kirjastojen muut tilat ovat suljettuja ja kirjastoauton toiminta keskeytetty 20.12.2020 saakka.
Kasvomaskien jako kirjastoissa vähävaraisille henkilöille jatkuu edelleen. Ohjeet maskien jaosta löytyvät kaupungin, kuntien ja kirjaston sivuilta.

Taiteen perusopetus
Alajärven musiikkiopisto ja kansalaisopiston kuvataidekoulu Eero jatkavat etäopetuksessa lukukauden loppuun. Vimpelissä Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto antaa etäopetusta.

Kansalaisopisto
Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kaikki lähiopetus on keskeytetty 31.12.2020 asti.

Vapaa-aikatoimi
Ulkoliikuntatilat ovat avoinna.
Kaikki harrastus- ja vapaa-ajan toiminta Alajärven kaupungin ja Lappajärven sekä Vimpelin
kunnan sivistystoimen käytössä olevissa tiloissa keskeytetään 21.12.2020 asti.

Museo
Nelimarkkamuseo on suljettuna 31.12.2020 asti.

Voimassa olevat Aluehallintoviraston (AVI) määräykset 2.12.–21.12.2020

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla
alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia,
joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä
voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Nyrkin suositukset kokoontumisiin ja yleisötilaisuuksiin 3.12.– 21.12.2020
Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan
10 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia.

Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 3.12.– 21.12.2020
Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin
tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.

Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 3.12.-21.12.2020
Yli 10 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Maskisuositus
Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n mukaisesti):
♠ Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
♠ Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
♠ Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
Lisäksi EPSHP:n sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa:
♠ Toisen asteen oppilaitoksissa syyslukukauden loppuun asti
♠ Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa
♠ Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
♠ Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
♠ Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
• Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
♠ Museot, kirjastot, galleriat
♠ Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. Asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä.
♠ Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
♠ Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
♠ Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
♠ Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit
♠ Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa,
joissa turvavälejä ei voida noudattaa (esim. kahvi- ja ruokatauot ym.)


J-Pnews toimitus halua kiittää peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangasta hyvästä yhteistyöstä tiedottamisen saralla. Haluamme toivottaa menestystä myös jatkossa uusissa haasteissa! Samalla toivotamme Tanjan viitoittamaa tietä jatkamaan vs peruspalvelujohtaja, HLT, Vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttilan. 

JÄTÄ KOMMENTTI