Järvi-Pohjanmaan maaseutu- ja lomatoimi | Maatalousyrittäjien vuosiloman hakeminen vuodelle 2020 on käynnissä

0

Maatalousyrittäjien vuosilomahaku ensi vuodelle on parasta aikaa käynnissä. Vuosilomahakemukset on postitettu tiloille ja niiden palautus on 31.10.2019 mennessä.  Maatalousyrittäjät voivat hakea vuosilomaa joko sähköisesti Lomitusnetissä tai palauttamalla vuosilomahakemuksen liitteineen lomatoimistoon. Lomapäivien määrä on ensi vuodelle edelleen 26 päivää ja tuettua maksullista lomitusta on mahdollista käyttää 120 tuntia vuodessa / lomaan oikeutettu maatalousyrittäjä. Tuettua maksullista lomitusta haetaan myöskin vuosilomahakemuksella.

Vuosilomahakemuksen liitteenä on tilatietolomake, millä ilmoitetaan maatalousyrityksen eläinmäärät, yrittäjien työosuudet, päivittäiset työajat sekä tieto siitä, ovatko työmenetelmät entiset vai onko niissä tapahtunut muutosta. Jos eläinmäärissä, työmenetelmissä tai työosuuksissa on tullut muutoksia, niin tilan kokonaistyöaika päivitetään vastaamaan nykyistä tilannetta, kertaa vt. lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto

 

Maatalousyrittäjän sijaisavun hakeminen

Sijaisapua tulee hakea kirjallisesti ennen lomitustöiden aloittamista, sama koskee myös itse järjestettyä lomitusta. Sijaisapua voi hakea sähköisesti Lomitusnetissä tai tekemällä paperisen hakemuksen lomatoimistossa. Lisäksi sijaisapua voi hakea myös WhatsApp- tai tekstiviestillä. Viestissä tulee olla nimi, syntymäaika, sijaisavun syy (esim. työkyvyttömyys) sekä sijaisavun kesto. Viestissä riittää syntymäaika, joten henkilötunnuksen loppuosaa ei tarvitse viestiin laittaa.

– Sijaisapuhakemuksen liitteet tulisi toimittaa mahdollisimman pian lomatoimistoon. Työkyvyttömyyden perusteella sijaisapua voidaan myöntää 7 päivää vuodessa ilman lääkärintodistusta. Jos sijaisapua on työkyvyttömyyden perusteella järjestetty yli 20 päivää kalenterivuoden aikana, tulee sijaisapuhakemuksen liitteeksi toimittaa päivärahapäätös, sanoo Haukilehto.

Turkistuottajien vuosiloman hakeminen

Turkistuottajien vuosilomahaku on myös 31.10.2019 mennessä. Turkistuottajien lomahaku on vain paperiversiona. Turkistuottajan tulee liittää vuosilomahakemukseen selvitys, joka todentaa hänen pakollisen YEL-vakuutuksensa voimassaolon. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi vakuutusmaksutositetta tai -laskua sekä uusissa vakuutuksissa vakuutuspäätöskopiota. Turkistuottajien lomapäivien määrä ensi vuodelle vahvistetaan loppuvuonna. Viime vuosina vuosilomapäivien määrä on ollut 18 päivää ja lisävapaalomitusta on voinut ostaa 120 tuntia / lomaan oikeutettu turkistuottaja.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI