Järvi-Pohjanmaan perusturva on vastaanottanut 2 020 €:n suuruisen lahjoituksen Novice Oy:ltä

1

Lahjoituksena saadut rahat on osoitettu kotisairaalatoiminnan laitteiden ja työvälineiden hankintaan. Kotisairaala tarjoaa asiakkaalle yksilöllistä, asiakaslähtöistä ja sairaalatasoista hoitoa omassa kodissa.

Novice Oy:n toimitusjohtaja Antti Savola kertoo lahjoituksesta seuraavaa.

– Koronan aiheuttaman häiriötilanteen aikana moni toimiala on joutunut kohtaamaan poikkeuksellisia haasteita, sekä yksityisellä, että julkisella sektorilla. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät korvaamattoman arvokasta työtä ja perustamani yritys, Novice Oy, on päättänyt lahjoittaa 2020 € kotisairaalatoiminnan kehittämiseen Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella. Lahjoitus kohdennetaan tarvittavien laitteiden ja työvälineiden hankintoihin, muun muassa kipupumpun hankintaan. Tein päätöksen lahjoituksen osoittamisesta Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotisairaalalle ja kotisairaalan työntekijöiden työn tukemiseen torstaina 18.3.2020. Lahjoituksen taustalla on Novice Oy:n laajemman vastuullisuus- ja lahjoitusprojektin toteuttaminen, mutta korona-viruksen aiheuttaman häiriötilanteen takia olen päättänyt tehdä erillisen lahjoituksen välittömästi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työn tukemista varten.

Järvi-Pohjanmaan perusturva haluaa lämpimästi kiittää Novice Oy:n Antti Savolaa lahjoituksesta kotisairaalan toiminnalle. Lahjoitus on erittäin arvokas hiljattain toimintansa aloittaneelle yksikölle.


 

PTV mansikkasumppa1

1 KOMMENTTI

  1. Testaustoiminnan tukeminen on erittäin tärkeää. Aikaisemmin on jo lahjoitettu tarvikeita ja kokonaisia diagnosointilaitteita Alajärvellä. Eräs asia olisii ollut helppo toteuttaa, jos olisi ollut hyvää tahtoa. Mika Herrala kehittii lihaskunnon kehittymistä mittaavan laitteen, johon olisi ollut helppoa lisätä kaikki muut ihmisen terveyttä mittaavat toiminnot, kuten happisaturaatio, diabetestaudin sokeriarvot ja vaikkapa INR-arvot. Laitteistoihin kannattaa satsata, koska uutisten mukaan jo suojanaamareita ostetaan ylihintaan, rikotaan tullimääräyksiä, puuttumalla kauttakulkuun eri maiden välillä ja kaappaamalla terveydenhoidon lasteja omalle alueelle.

Vastaa käyttäjälle Lukija Peruuta kommentointi