Jyty tutki kansalaisten mielipiteitä keskusjärjestöjen fuusioista – STTK:n ja SAK:n yhdistyminen saa kansalaisilta eniten kannatusta

0
Vajaan 40 prosentin mielestä työntekijäpuolen keskusjärjestöissä tulisi tapahtua fuusioita. Eniten yhdistymisten puolella ovat kokoomuksen ja SDP:n kannattajat. Tupojen paluu saa eniten tukea demarien ja vasemmiston kannattajilta.

Jos työntekijäpuolen keskusjärjestöissä tapahtuisi fuusioita, paras vaihtoehto olisi STTK:n ja SAK:n yhdistyminen. Tätä mieltä on 28 prosenttia suomalaisista. Lähes yhtä paljon kannatusta (24 prosenttia) saa myös STTK:n ja Akavan yhdistyminen. SAK:n ja Akavan yhdistymistä pitää luontaisena vain 5 prosenttia kansalaisista.

Tulokset selviävät Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn tutkimuksesta, joka julkistettiin SuomiAreenalla Porissa 13.7. Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä työntekijäpuolen keskusjärjestöjen fuusioista. TNS Gallupin toteuttamaan tutkimukseen haastateltiin lähes 5 000:tta suomalaista. Selvitys on osa laajempaa Jytyn tutkimusta, jossa selvitettiin kansalaisten suhtautumista perus- ja hyvinvointipalveluihin.

Mielipiteissä keskusjärjestöjen fuusioitumisesta on puoluekohtaisia eroja. STTK:n ja SAK:n yhdistyminen saa eniten tukea SDP:n kannattajilta, vähiten puolestaan keskustan sekä vihreiden kannattajilta. STTK:n ja Akavan yhdistelmä saa eniten kannatusta kokoomuksen kannattajilta ja vähiten perussuomalaisten leiristä.

Fuusiot saavat eniten tukea kokoomus- ja demarikannattajilta

Työntekijäpuolen keskusjärjestöjen parissa tapahtuvia yhdistymisiä pitää tarpeellisena kaikkiaan 36 prosenttia suomalaisista. Yhdistymisiä vastustaa 26 prosenttia vastaajista. Peräti 39 totesi, ettei tiedä, miten asiassa tulisi toimia.

Keskusjärjestöjen yhdistymisien puolella on lähes puolet kokoomuksen ja SDP:n kannattajista, mutta vain noin kolmannes vasemmiston ja vihreiden äänestäjistä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitäisikö Suomessa palata takaisin keskusjärjestövetoisiin perinteisiin tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin (tupo) nykyisten liittokohtaisten neuvottelukierrosten sijaan. Tupojen uudelleensynnyttämistä kannattaa 39 prosenttia vastaajista ja vastustaa 30 prosenttia. Noin kolmannes ei osannut sanoa kantaansa.

Puoluekohtaisesti eniten paluuta tupoihin kannattavat demarien (68 prosenttia) ja vasemmiston (63 prosenttia) äänestäjät, vähiten puolestaan kokoomuksen ja vihreiden kannattajat (29 prosenttia). Perussuomalaisten kannattajista 46 prosenttia ottaisi tupot uudelleen käyttöön.

Tutkimus on osa Jytyn Desibelikiertuetta, jolla pidetään meteliä paremman arjen puolesta. Jytylle parempi arki merkitsee mm. julkisesti tuotettuja perus- ja hyvinvointipalveluja sekä työhyvinvointia.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI