KANNANOTTO | Huoltovarmuus muistettava myös kriisin jälkeen

0
Maskin käyttöä suositellaan.

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri muistuttaa kotimaisen omavaraisuuden merkityksestä koronakriisin aikana. Ihmisten perustarpeet voidaan huolehtia turvaamalla elintarvikkeiden, energian ja lääkkeiden riittävyys. Suomi on huolehtinut tämän tyyppisestä huoltovarmuudesta hyvin. Ruoka- ja energiaomavaraisuus voidaan turvata ja lääkkeitä on riittävästi.

Suomen varautumisessa on myös parannettavan varaa. Lähes jokaisessa maassa terveydenhuollon suojavarusteet ovat vähissä. On tärkeää, että Suomen oma tuotanto saadaan käyttöön heti. Kun kriisi koskettaa kaikkia maita yhtä aikaa, on selvää, että jokainen huolehtii ensisijaisesti oman maansa kansalaisista.

Jotta emme olisi jatkossakaan ongelmissa huoltovarmuuden kanssa, on ruoka- ja energiakysymykset otettava selkeäksi valtionhallinnon painopistealueeksi. Se tarkoittaa maatalouden paremman kannattavuuden varmistamista ja tukipolitiikan pitkäjänteistä kehittämistä. 

Energiassa on luotettava kotimaiseen. Olisi järjetöntä ajaa yhtään kotimaista energiamuotoa alas. Vanhojen energiamuotojen lisäksi on tehtävä selkeitä toimenpiteitä kotimaisten polttoaineiden kehittämiseksi. Tarvitsemme jatkossa erityisesti niin biokaasulaitoksia, puuenergiaa kuin turvetta.

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri tähdentää, että nyt kyseessä oleva kriisi on pandemia, eli maailmanlaajuisesti levinnyt ihmisestä toiseen tarttuva epidemia. 

Sotilaallisessa kriisissä olisi koronakriisin elementtien lisäksi kyse puolustuskyvystä ja -huoltovarmuudesta.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI