Keski-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2013

0
Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan huhtikuun lopussa 17 873 työtöntä työnhakijaa. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 279 414.

Viime vuoden huhti­kuuhun verrattuna työttömiä työnhakijoita oli Keski-Suomessa 2 335 ja koko maassa 40 233 enem­män. Suunta oli sama kaikissa ELY-keskuksissa. Edelliseen kuukauteen eli kuluvan vuoden maalis­kuuhun verrattuna työttömien työnha­kijoi­den määrä kevätkaudelle tyypillisesti väheni Lappia lu­kuun ottamatta koko maassa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli huhtikuun lopussa Keski-Suomessa 13,9 %, edelleen ELY-keskusten neljänneksi korkein Poh­jois-Karjalan (15,2), Lapin (15,1) ja Kainuun (14,5 %) jälkeen. Koko maassa työttömien työnhakijoi­den osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 10,7 %.

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli huhtikuun lopussa 29 941, joista työttömiä työnha­kijoita 17 873. Työssä olevia työnhakijoista oli 5 392 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 233. Työttö­myyseläkkeen saajia oli 1 234 ja lyhennettyä työviik­koa teki 209 työnhakijaa.

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli huhtikuun aikana 2 767 avointa työpaikkaa. Huhtikuun avoi­mista työpai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 670. Työnhakijoita yhtä avointa työ­paikkaa kohti oli Keski-Suomessa huhtikuun aikana 12, yhdessä Pohjois-Karjalan kanssa ELY-keskuk­sista eniten. Koko maassa yhtä avointa työpaikkaa kohti oli huhtikuun aikana kuusi työnhakijaa.

Keuruun seutukunta jatkoi huhtikuussa työttömyysasteeltaan (12,5 %) Keski-Suomen parhaana seutu­kuntana. Toisessa ääripäässä jatkoi Äänekosken seutukunta (15,9 %).

Keski-Suomen kunnista huhtikuun lopun paras tilanne oli Luhangassa (9,5) ja Muuramessa (9,9 %). Maakunnan korkeimmat kuntakohtaiset työttömyysasteet olivat Kinnulassa (17,5), Kuhmoisissa (16,6), Äänekoskella (16,4) ja Saarijärvellä (16,2 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli huhtikuun lopussa naisia 7 374 (41,3 %) ja miehiä 10 499 (58,7 %). Työttömiä naisia oli kaksi ja työttömiä miehiä 487 vähemmän kuin maaliskuun lopussa. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna työttömiä naisia oli 909 ja työttömiä miehiä 1 426 enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski Keski-Suomessa maaliskuusta lähes kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä ja useimmilla koulutusasteilla. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna työttömyys on sen sijaan lisääntynyt kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä ja alempaa perusastetta lukuun ottamatta myös kaikilla koulutusasteilla.

Alle 25-vuotiaita nuoria oli Keski-Suomessa huhtikuun lopussa työttömänä 2 599, viime vuoden huhtikuuhun verrattuna 588 eli 29,2 % enemmän. Keski-Suomen nuorisotyöttömyys keskittyy muuta työttömyyttä voimakkaammin Jyväskylään. Keski-Suomen kaikista työttömistä työnhakijoista hiukan yli puolet asuu Jyväskylässä. Työttömien nuorten kohdalla Jyväskylän osuus nousee lähes kahteen kolmasosaan. Maan 320 kunnasta Jyväskylässä on kuudenneksi eniten työttömiä työnhakijoita, 9 380. Työttömiä nuoria on Jyväskylässä 1 668, Helsingin, Oulun ja Tampereen jälkeen neljänneksi eniten. Turku jää työttömien nuorten lukumäärässä (1 663) Jyväskylän tasolle, vaikka kaikkiaan työttömiä työnhakijoita (12 382) on Turussa kolme tuhatta enemmän.

Yli vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista huhtikuun lopussa 4 892, lisäystä maaliskuusta 34 ja viime vuoden huhtikuusta 444. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli huhtikuun lopussa Keski-Suomessa 27,4 %, Pirkanmaan (32,3 %) jälkeen edelleen ELY-keskusten toiseksi korkein. Koko maan työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien osuus oli 24,8 %.

JÄTÄ KOMMENTTI