Keväinen metsä kutsuu havainnoimaan Luonto-Liiton Kevätseurannassa

0
Luonto-Liiton Kevätseuranta käynnistyy hangista huolimatta jälleen maaliskuun puolivälissä. YK on julistanut vuoden 2011 kansainväliseksi metsävuodeksi. Myös Kevätseurannassa kiinnitetään tänä vuonna huomiota metsiin ja niiden tilaan ja kannustetaan retkille lähimetsiin havainnoimaan kevään tuloa.

Suomen metsien suojelutilanne on heikko. Maamme metsistä on suojeltu vain noin viisi prosenttia, vaikka kansainväliset tavoitteet ovat 17 prosenttia. Alhaisesta suojelupinta-alasta ja intensiivisestä metsätaloudesta huolimatta eteläisessäkin Suomessa on edelleen jäljellä arvokkaita alueita.

Kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa luonnosta kiinnostunut.

Havaintoja kerätään 42 vakiolajin lisäksi vuosittain vaihtuvista teemalajeista. Metsä-teemaan liittyen tänä keväänä havaintoja pyydetään myös haavanlehden aukeamisesta, kangasperhosesta, kevätpiiposta, kukkamaljakkaasta sekä sirittäjästä. Ensihavaintojen lisäksi tarkkaillaan lajien runsastumista. Ensihavaintojen päivämääriä voi kirjata ja ilmoittaa milloin tahansa. Lajien runsautta arvioidaan kaksiportaisella asteikolla (harvalukuinen/runsas) joka toinen viikonloppu, alkaen 12.–13.3. aina 4.–5.6. asti.

Havaintoja otetaan vastaan kevään ajan netti- ja paperilomakkeella sekä tekstiviesteillä. Ilmoitetut havainnot kootaan Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan ja niiden avulla voidaan vertailla lajien esiintymistä ja runsautta. Näin muodostuu kokonaiskuva kevään etenemisestä eri puolilla Suomea. Ohjeet havaintojen lähettämiseen löytyvät Kevätseurannan nettisivuilta osoitteesta www.kevatseuranta.fi.

Kaikkien havaintonsa lähettäneiden kesken arvotaan kaksi lahjakorttia Retkiaittaan. Lapsille on oma seuranta Kevättuuli, jossa havaintonsa lähettäneiden kesken arvotaan kolme kappaletta Lasten Suomen Luontokirjaa. Kevätseurannan ruotsinkielisestä toteutuksesta vastaa Natur och Miljö.

YLE:n Aamu-tv:n lähetyksissä kerrotaan kevään edistymisestä sähköisesti lähetettyjen havaintojen perusteella jokaisen seurantaviikonlopun jälkeisenä torstaina klo 7.45. Kevätseurantaan liittyviä kuvia voi lähettää Suomen luonnonsuojeluliiton Ikkuna Suomen Luontoon -sivustolle www.ikkunasuomenluontoon.fi/kevatseuranta.

Kevään heräämistä on seurattu jo 50 vuoden ajan – tuhansia havaintoja Suomen kevään etenemisestä ja keväisten lajien ensiesiintymisestä on kerätty Luonto-Liitossa vuodesta 1961. Luonto-Liiton tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI