Kiinnostaako autoilu itse tuotetulla aurinkosähköllä? Aurinkosähköstä kehittyy vahva täydentävä energiamuoto

0
Alavudella haluttaisiin purkaa merkittävästi rakentamiseen liittyvää byrokratiaa (Arkistokuva)
Aurinkopaneeleiden asennus
Oman aurinkosähkön tuottaminen ja ylijäävän sähkön myyminen sähköyhtiölle on nyt mahdollista isossa osassa Suomea. Kotitalouksille kehitettyjä pientuotantojärjestelmiä on jo saatavilla ja niiden kytkeminen yleiseen sähköverkkoon on mahdollista. Aurinkosähköstä uskotaan jatkossa muodostuvan vahva täydentävä energiantuotantomuoto.

Vaikka Suomen talvikausi on pitkä ja pimeä, on meillä valoisan kesän ansiosta keskiarvoisesti samankaltainen mahdollisuus aurinkosähkön tuottamiseen kuin suuressa aurinkosähkön tuottajamaassa Saksassa. Tehokkaimman sähköntuotannon aika alkaa maaliskuussa ja jatkuu säistä riippuen syys- lokakuulle.

– Pääsyy aurinkoenergian pieneen suosioon Suomessa on energian halpa hinta muihin Euroopan maihin verrattuna. Lisäksi meillä ei tueta aurinkosähkön pientuotantoa, mikä pidentää hankintahinnan takaisinmaksuaikaa, harmittelee johtaja Tarmo Kämppi Rexel Finlandista. Hän kuitenkin uskoo vahvasti aurinkoenergian käytön lisääntyvän.

– Ihmiset ovat yhä ympäristötietoisempia ja heillä on halu käyttää uusiutuvaa energiaa.

Oma sähköyhtiö opastaa hankinnassa

Aurinkosähkön suosioon vaikuttaa etenkin se, että kotitalouksien saatavilla on nykyisin aurinkoenergiaa tuottavia asennusvalmiita pienjärjestelmiä. Tämän myötä niiden hankkiminen on helpottunut huomattavasti.

– Voi sanoa, että kaikki sähköyhtiöt ympäri Suomea ovat ottaneet aurinkosähkön omakseen. Valtaosassa maata löytyy luotettava kumppani, joka tarjoaa kuluttajille valmiita aurinkoenergiantuotannon kokonaisuuksia. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän asentamisen yhteydessä syntyy samalla luontainen mahdollisuus sopia järjestelmästä, jossa tuotettu ylijäämäsähkö myydään samalle sähköyhtiölle, Timo Kämppi toteaa.

Aurinkopaneeleiden asentaminen omalle katolle saattaa järjestelmän koosta riippuen vaatia erillistä toimenpidelupaa rakennusvalvontaviranomaisilta. Oman alueen lupakäytännöistä tulee olla yhteydessä viranomaisiin siinä vaiheessa, kun on tekemässä päätöstä aurinkoenergiajärjestelmästä. He neuvovat lupakäytännöistä, ne kun saattavat vaihdella asuinkunnittain ja -alueittain.

Aurinko tuottaa, talo säästää ja auto varastoi

Jatkossa rakennustapamääräykset tulevat edellyttämään kehitystä rakennusten energiataloudellisuudessa, mikä merkitsee energiatehokkuutta, lämmön talteenottoa ja usein myös pienmuotoista energiantuotantoa. Sähköalan yhteinen näkemys tulevaisuudesta, Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030, ennakoi rakennusten tuottavan uusiutuvaa energiaa auringosta, tuulesta sekä ilman ja maan lämmöstä. Ne varastoivat osan siitä esimerkiksi sähköautoon ja myyvät ylijäävän sähkön verkkoon. Pitkän tähtäimen tavoitteena onkin, että kiinteistö tuottaa itse tarvitsemansa energian. Ns. nollaenergiatalossa toimiva paketti saadaan muun muassa yhdistämällä energiatehokas lämmitys ja valaistus oman takan ja ilmalämpöpumpun tuomaan lämpöön sekä auringon tuottamaan sähköön.

Tarmo Kämppi uskoo, iso tekijä aurinkoenergian hyödyntämiseen tulee olemaan sähköautojen yleistyminen. Edullisen matkanteon lisäksi sähköauto on luonnollinen paikka, johon omaa pientuotettua sähköä varastoidaan ja jossa sitä käytetään. Lisäksi kasvava ympäristötietoisuus sekä valtiovallan energiataloudellisuutta edistävät toimet tulevat lisäämään sähkön pientuotantoa.

Uusiutuvan energian tuottaminen on mukana myös useissa uusissa suurissa rakennusprojekteissa. Esimerkiksi turkulaisen Kauppakeskus Skanssin mainosvalot toimivat pääsääntöisesti aurinkosähköllä ja maamme suurin aurinkovoimala Salossa tuottaa sähköä myös yleiseen sähköverkkoon. Kämppi toteaakin tietävänsä suunnittelupöydillä olevan hankkeita, joissa kauppakeskusten ja logistiikkakeskusten lisäksi aurinkosähkön tuotantoa tuodaan uusille asuntoalueille kotien tarpeisiin.

JÄTÄ KOMMENTTI