Kirjastolaitos murroksessa? – Palveluja kehitetään ja muokataan

0

Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien yleisille kirjastoille kehittämisavustuksia 473 100 euroa. Osa avustettavista hankkeista on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä joko muiden kirjastojen tai kunnan muiden hallinnonalojen kanssa. Avustussummat vaihtelevat 1 200 eurosta 50 000 euroon.

Avustuksen jakautuminen maakunnittain Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella:

Etelä-Pohjanmaa: 114 800 €

Keski-Pohjanmaa: 46 500 €

Keski-Suomi: 48 000 €

Pirkanmaa: 80 800 €

Pohjanmaa: 183 000 €

Katso tästä J-Pnews:in linkistä AVUSTUSPÄÄTÖKSET KUNNITTAIN

Esimerkkejä avustuksen saaneista kohteista ja niiden kehittämistavoitteista käynnissä olevassa digitalisoitumis murroksessa:

Avustusta myönnettiin mm. tietoverkkopalvelujen kehittämiseen, käyttäjäystävällisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, kuntien kirjastojen yhteenliittymisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä lukemisen ja kirjallisuuden harrastuksen edistämiseen.

Asiakkaiden kiittämien digitointitilojen varustamista tuetaan edelleen. Niissä asiakkaat voivat digitoida VHS-kasetteja, C-kasetteja, LP-levyjä ym. Tiloja on suunnitteilla mm. Teuvalle, Kuortaneelle, Ilmajoelle, Uuteenkaarlepyyhyn ja Kruunupyyhyn. Kurikan kaupunginkirjasto viettää 150-vuotisjuhlavuottaan järjestämällä tapahtumia, senioritoimintaa ja teemapäiviä nuorille. Seinäjoen kaupunginkirjasto sai 50 000 euroa alueellisten lukukerhojen toimintaan. Tavoitteena on lisätä 1. – 3. luokkalaisten lasten lukuharrastusta ja parantaa kirjastohenkilöstön valmiuksia palvella asiakkaita, joilla on lukivaikeuksia.

Keski-Pohjanmaalla Kannuksen kaupunginkirjasto ja Toholammin kunnankirjasto panostavat mediakasvatukseen ja ajantasaiseen laitteistoon. Tavoitteena on saada lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset viettämään aikaa yhdessä kirjastossa. Pelaaminen ja pelit ovat teemaviikon aiheena. Avustusta hankkeille myönnettiin 28 000 euroa. Kaustinen ja Toholampi järjestävät sanoitustyöpajoja ja erilaisia musiikkitapahtumia nuorten aktivoimiseksi kirjastonkäyttäjiksi.

…………………………………..

Hakemukset ja päätökset on julkaistu valtakunnallisessa hankerekisterissä, johon tallennetaan tiedot kaikista yleisten kirjastojen hankkeista sekä ELY-keskusten myöntämistä avustuksista. Avoin hankerekisteri lisää tietoa eri puolilla maata tehtävästä kehitystyöstä, luo yhteistyömahdollisuuksia ja lisää entisestään päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Hankerekisteri

JÄTÄ KOMMENTTI