Kolumni | VEROJA VEROJEN PERÄÄN- joko HULEVESISTÄKIN?!

0
Veromökki

Pentti Hautala

Kiinteistö- ja muut asumiskustannukset kohoavat yhä nopeasti kunnissa ja kaupungeissa kurittamaan kaikkia maksukykyisiä kansalaisia.

Pentti Hautala

-Jokaista omassa asunnoissaan ja vuokralla asuvia! Kaikki kansalaiset pelot asumisen kallistumisesta ovat toteutuneet yhä kiihtyvällä vauhdilla jo tähän mennessä. Onhan kiinteistövero noussut melko lyhyellä aikavälillä kymmeniä-jopa 100 prosentilla monella paikkakunnalla. Ja kaikki asumisen maksujen korotukset tulevat tätä menoa tulevaisuudessa jatkumaan!

Miten meitä verotetaan?

Nyt monessa kunnassa ja kaupungissa lasketaan kuinka paljon euroja kertyisi, kun jopa hulevesistäkin mietitään perittävän maksua! Kuka tutkii – ja tietää mistä ne hulevedet johtuvat? Viimeaikainen kehitys asumismenojen kasvussa kiristää yhä enenevässä määrin suomalaisten toimeentuloa. Esim. ”turvapaikanhakijoiden” ylenpalttinen, erittäin kalliilla kustannuksilla toteuttava elättäminen vaatii julkisen talouden tasapainottamiseen kaikenlaisia maksujen ja verojen korottamista suomalaisilta.
Kun mainittu ulkomaalaisten elättämisen kustannuksiin lisätään vielä esim. ilmastopolitiikan nimissä asuntojen omistajille ja vuokralaisille säännöllisesti suurempi verojen ja maksujen määrä. Ilmastovouhotuksessa onkin taustalla, että kansalaisille, veronmaksajille voidaan lisätä paremmalla omallatunnolla euroja.

Verot nousevat kaikilla

Veroja ja maksuja kiristetään valtakunnallisella ja kuntien päätöksillä. Muun muassa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero oli taannoin huolissaan tällaisesta kehityksestä. Jukan mielestä on huolestuttavaa se, että asumismenojen maksut jättävät jatkuvasti jälkeensä tulojen kasvun.
-Asumisen verotuksen jatkuva korottaminen vaarantaa kuluttajan talouden. Vuodesta 2010 alkaen kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi on noussut kymmeniä prosentteja. Samalla aikaan vuokrat ovat kallistuneet. – Veroja maksavien taloudelliset mahdollisuudet selvitä kasvavasta asumismenojen rasituksista heikkenevät huolestuttavasti. Jo nyt korotusten seurauksena on monenlaisia sivuvaikutuksia: esimerkiksi asumis- ja toimeentulotukien krooninen kasvu, ostovoiman kuihtuminen, talouskasvun hidastuminen, työvoiman saatavuuden hankaloituminen.

Veron vaikutukset asumiseen.

Asumisen kustannuksien kallistumisen suurimpia aiheuttajia ovat: kiinteistövero, sähkövero, vesi- ja jäte vesimaksut, tienhoitokustannukset ym. ym.
Esim. PTT:n tekemien laskelmien mukaan siirto ym. maksujen vuosittainen korotus 15 prosentilla on nostanut omakotitalon kustannuksia jopa 450 eurolla muutaman viime vuoden aikana.
Asumisen kustannusten nopealla kasvulla nykysuuntauksen mukaisesti on myöskin yhä haitallisempi osuus elämisen laatuun laajasti. Eikä olekaan harvinaista, että asujien ja asunnonomistajien on yhä useimmin turvauduttava julkisten tukijärjestelmien käyttäjiksi.

SOTE nostaa veroja?

Ja mitä sitten tulevaisuuden SOTE-ratkaisut vaikuttavat kiinteistöveron muodostukseen? Ennustettavissa on se, että sote:n kustannuksien nousuvaikutuksia kunnissa pyritään kiinteistöveron nostolla sujuttamaan. Kiinteistöveron osuus kuntien tuloista kasvanee tulevaisuudessakin merkittävästi. Toivottavasti me kuntapäättäjät arvostamme kuntalaisia-äänestäjiämme, ettei kiinteistöveroa-asumisen kustannuksia nosteta niin paljon kuin valtion päätökset enimmillään sallivat.
KUNTAPÄÄTTÄJÄT…! Rakennuksissa kiinteistöverotuksen arvot ovat samat koko Suomessa. Kuntien omat veroprosenttipäätökset määrittävät verovelvollisen kiinteistöverorasituksen.

Kiinteistöverot nousevat

Kiinteistöveron rahoitusosuutta kuntien tuloista on pyritty kasvattamaan viime vuosina. Kiinteistöverotuloilla on pyritty maksamaan ylisuuriksi paisutettuja kuntien virkailijoiden palkkamenoja ym. Sama suuntaus on oletettavasti päämääränä tulevinakin vuosina. Kunnalliset maksut nousevat, jos luottamushenkilöt niin päättävät.
Veron kehittämisen suhteen onkin vastuullisesti tarkasteltava arvojen ja maksukyvyn vaihtelun vaikutukset verotuksessa ym. kunnallisissa päätöksissä.

Mikä on kohtuus?

Maksujen kohtuullisuuden määrittäminen pitäisi koskea myös tonttien kiinteistövero-osuutta. On turha murehtia asukkaiden määrän vähenemisestä, jos paikkakunnalla asumiskustannukset ovat päätetty suuriksi.
Nyt on ne ajat vuodesta käsillä taas, kun kuntapäättäjät puntaroivat, millä keinoin asukkailta saataisiin perittyä enemmän maksuja ja veroja vuonna 2020!
Kuntapäättäjillä on taas ne ajat käsillä, kun määrätään kiinteistöverot ja muut asumisen menoihin (saunomiseenkin)vaikuttavat maksut vuodelle 2020.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI