Koti ja kaverit ovat nuorille tärkeitä

0

Monet nuoret tekevät juuri nyt päätöksiä sekä tulevaisuuden alaan että asuinpaikkaan liittyen. Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät: Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja teettivät alueen nuorille kyselyn (Kts. aikaisemmin lehdessämme julkaistu leader-ryhmien alueen nuorille teettämän kyselyn tulos), jonka tarkoituksena oli muun muassa selvittää, mitä nuoret Etelä-Pohjanmaalla arvostavat ja mihin he toivovat muutosta sekä löytää tarpeita ja toiveita, joihin Leader-ryhmien olisi mahdollista hanketoiminnalla vastata. Alkuvuoden 2020 aikana toteutettuun kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 769 kappaletta ympäri Etelä-Pohjanmaata.

Aisaparin alueen nuorille koti, kaverit ja alueen ihmiset ovat tärkeitä. Nuoret arvostavat myös luontoa, viihtyisiä maisemia, rauhallisuutta ja turvallisuutta sekä runsaslukuisia järviä. Nämä seikat nousivat esiin kyselyssä.

Nuoret antoivat kiitosta myös kotikuntansa kirjastolle, liikuntapaikoille ja pesikselle. Hyvänä pidettiin myös maantieteellistä sijaintia ja mahdollisuutta liikkua junalla. Kyselyssä ilmeni myös tyytyväisyys lukioon, jossa kaikki opettajat tuntevat kaikki oppilaat. Yksi vastaajista viittasi elokuvan; ”Kauhava on paras paikka maailmassa, lainaten Pohjanmaa-elokuvaa”. Toisaalta jotkut vastaajista eivät nähneet kotikunnassaan mitään hyvää tai eivät osanneet yksilöidä hyviä asioita.

Opintojen perässä muualle

Painavimmat syyt kotikunnasta pois muuttamiseen ovat opiskelupaikka muualla sekä työllistymismahdollisuudet. Muita syitä pois muutolle ovat paremmat liikenneyhteydet, liikuntapalvelut, miellyttävämpi asuinympäristö, sosiaalinen ympäristö, halu itsenäistyä, halu lähemmäs isoja kaupunkeja, kaupalliset palvelut, ilmapiiri, turvallisuus, kulttuuripalvelut ja perheen mukana muuttaminen. Osa vastaajista kertoi, ettei muuttaisi missään tapauksessa pois nykyisestä kotikunnastaan.

Nuorten vastaukset eri puolilla Etelä-Pohjanmaata olivat hyvin saman suuntaisia. Nuoret arvostavat omaa kotikuntaansa ja maakuntaansa, mutta alueella nähtiin myös kehittämiskohteita.

Aisaparin alueen nuoret listasivat monipuolisesti ja laaja-alaisesti erilaisia kehittämiskohteita kotikunnassaan. Toivottiin enemmän tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia sekä erilaisia liikuntapaikkoja. Huolta kannettiin myös liikennekäyttäytymisestä, teiden kunnossapidosta ja terveyspalveluihin pääsemisestä.

”Starttaamaan jotain sellaista toimintaa, mihin saataisiin mukaan koteihinsa jämähtäneet, ujoimmetkin nuorisolaiset. Toiminnan sisältö riippuu paljon mukaan saatavista nuorista”, totesi yksi vastaajista pohtiessaan, mitä haluaisi tehdä, jos nuorten toimintaan olisi kohdennettavissa 1000 euroa. Tonnilla nuoret tuunaisivat myös nuorisostiloja, perustaisivat nuorisokahvilan, järjestäisivät pakohuonepelin tai muita pelitapahtumia.

Viihtyisyyttä kotipaikkakunnalla Aisaparin alueen nuorten mielestä lisäisi muun muassa mahdollisuus harrastaa jotain liikuntaan tai urheiluun liittyvää erityislajia tai erilaisia käsityö- ja taidepainotteisia harrastusmuotoja.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI