Koulujen lakkauttamiset puhuttivat Soinin valtuustoa

0
Kunnanjohtaja Reino Määttä toivoo uudelta vuodelta muun mussa Soinin kuntatalouden kohentumista

Laasalan yli satavuotiaan kyläkoulun opinahjona olemisen päivät alkavat olla vähissä. Koulu lakkautetaan 1.8.2011.

SOINI

Jussi Paarvala

Soinin kunnanvaltuuston kokouksessa käytettiin tiukkojakin puheenvuoroja Laasalan ja Hautakylän koulujen säilyttämisen puolesta.

Äänestyksissä  hyväksyttiin kuitenkin koulujen lakkauttaminen äänin 15 kunnanhallituksen esityksen puolesta ja äänin 6 vastaan.

Kysymyksiä herätti lievä epätietoisuus säästöjen määrästä, mikäli Soinin asukasluku vähenee samalla vauhdilla kuin nykyisin. Samoin todettiin koulujen hyvän kunnon ja merkityksen kylille olevan asia, joka pitäisi painaa vaakakupissa.

Järvi-Pohjanmaan toimialajohtaja Mika Kamunen todisti omassa puheenvuorossaan kuitenkin väistämättömän totuuden, jossa oppilasmäärien ennuste vuodelle 2017 saakka on sellainen, että koulut on laukkautettava.

Laasalan kyläläisten adressi (110 nimeä) ei myöskään auttanut, vaan lakkauttamispäätökset tehtiin. Laasalan koulu  päätettiin lakauttaa syksyllä 1.8. 2011 ja Hautakylän koulu 1.8.2014 .

———

Kukonkylän kyläyhdistyksen tarjous Kukonkylän Viitalammen tilasta

Myynti kyläyhdistykselle hyväksyttiin ja 0,7 hehtaarin alue myytiin sadalla eurolla. Kyläyhdistys pitää uimarannan kaikille avoimena virkistysalueena.

Kunta möi myös 13 hehtaarin metsäpalstan. Soinin Puun hallin valtuusto päätti myydä paikkakunnalla toimivalle ja työllistävälle yritykselle. Hallin sai halvemman tarjouksen tehnyt yrittäjä. Ero oli 8.500 euroa, mutta vaakakupissa painoivat yrittäjän tarjoamat  työpaikat.

———

Kunnanjohtaja Reino Määttä toivoo uudelta vuodelta muun muassa Soinin kuntatalouden kohentumista

Myös perusturvamäärärahojen ylitykset hyväksyttiin, mutta kysyttiin myös kuinka ne rahoitetaan (valt. Teuvo Takala).

Hallintojohtaja Hannele Hannula ilmoitti rahoituksen hoituvan valtion harkinnanvaraisella tuella (330.000 euroa), kiinteistöjen ja metsän myynnillä.

Samalla kunnanjohtaja Reino Määttä kertoi totuuden, että soinilaiset sairastavat tilastojen mukaan muuta maata enemmän. Soinissa sairastavuusindeksi on 132, kun keskimääräinen arvo muualla Suomessa on 100. Valtuutettu Raitanen toivoi tässä asiassa nopeampaa ja yksityiskohtaisempaa tiedottamista

Vesimaksujen korotukset hyväksyttiin jo totutulla äänestystuloksella.

Talousarvio vuodelle 2011 myös puhutti.

Ryhmäpuheenvuoroissa todettiin olevan tärkeää saada kuntatalous kuntoon ja kunnan itsenäisyys säilymään. Valtuutetut ja virkamiehet olivat yhtä mieltä, siitä että tulot ja menot on saatava tasapainoon.

Kunnanjohtaja Määttä korosti myös tarvetta saada kuntatalous ja palvelurakenteen korjaukset kuntoon.

Toivottiin Kotivaaran käyttöastetta paremmaksi ja kirjastopalveluihin lisää euroja. Bändikämppää toivottiin, eläinlääkintäkustannusten nousua ihmeteltiin ja Rintalan tien korjausta odoteltiin (oli jo hyväksytty).

Verotuloihin on saatu 2% kasvu ja odotettavissa olisi positiivinen tulos vuodelta 2010. Sen kaikki ottivat vastaan kiitoksella ja toivottiin vielä parempaa uutta vuotta 2011.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI