Kysely: Yritykset suhtautuvat luottavaisesti tietoturvaan

0
Suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset eivät koe tietoturvariskiä toiminnassaan suureksi. Viestintäviraston syys-lokakuussa teettämään kyselyyn vastanneista yrityksistä 60 % prosenttia arvioi tietoturvariskinsä olevan pieni ja vain 4 % piti riskiä suurena.

Tietoturvallisuuden kokonaiskuvan ymmärtäminen ja osaamisen taso vaihtelevat kuitenkin yrityksissä, eikä mahdollisia uhkatilanteita aina tiedosteta.

– Viime viikkojen tietovuototapaukset osoittavat, että yrityksissä on paljon tekemistä tietojen suojaamisen osaamisessa, sanoo Viestintäviraston verkot ja turvallisuus -tulosalueen johtaja Timo Lehtimäki.

Tietoa haetaan internetistä ja kumppaneilta

Kyselyssä ilmeni, että yritykset etsivät tietoturvatietoa yleisimmin internetistä ja tietoturvayrityksiltä tai muilta yhteistyökumppaneilta. Toisaalta joka viides vastaaja kertoo, että työssä on tullut vastaan tilanteita, joissa olisi tarvinnut tietoturvatietoa, mutta sitä ei ole löytynyt. Tällaiset tilanteet ovat yleensä liittyneet uuden tuotteen valintaan, koettuun tietoturvauhkaan tai asiakkaan kanssa viestimiseen tietoturvallisesti.

– Yritykset kaipaavat konkreettisia ohjeita ja valmiita ratkaisuja. Tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät lait on tiedostettu yrityksissä, mutta omia vastuita ja velvollisuuksia ei välttämättä tunneta. Lain tulkintaan kaivataan siis apua. Lisäksi kaivataan tietoa siitä, miten tietoturvaloukkauksen sattuessa toimitaan ja mistä saa apua, Timo Lehtimäki kertoo.

Viestintävirasto onkin käynnistänyt lokakuussa 2011 hankkeen, jolla pyritään parantamaan pk-yritysten tietoturvatietoisuutta.

Viestintävirasto teetti syys-lokakuussa 2011 Taloustutkimuksella kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten pk-yritysten tietoturvatietämystä sekä tarvetta ja halua vastaanottaa tietoa aiheesta.

Kyselyyn vastasi 440 yritystä, jotka työllistävät 5-100 työntekijää.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI