Lappajärvi, Perho ja Vimpeli jäivät ilman anomaansa miljoonaa euroa -Ähtäri sai puoli miljoonaa

0

Valtioneuvosto jakoi kunnille harkinnanvaraiset lisätuet 2011
Otsikko viittaa harkinnanvaraisten valtionosuuksien korotusten ”kissa ja hiiri leikkiin” vuodelle 2011.

Vuoden 2011 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta koskeva päätös tehtiin torstaina (8.12.2011). Valtioneuvosto päätti myöntää korotusta valtakunnan 31 kunnalle yhteensä 20 miljoonaa euroa.

Määrärahaa oli vuoden 2011 hyväksytyn talousarvion mukaan käytössä mainitut 20 miljoonaa euroa.

Hakemuksia tuli kaikkiaan 64 kunnasta. Kunnat hakivat korotusta yhteensä 69 957 000 euroa. Kuntien hakemusten määrä laski 10:llä ja haettu summa putosi 16 430 700 eurolla vuoteen 2010 verrattuna. Valtionosuuden korotus on maksettu vuoden 2011 loppuun mennessä. Korotuksen käytölle on päätöksessä asetettu ehdot. Valtionosuuden korotuksen saaminen edellytti useimmissa tapauksissa, että vuoden 2010 tilinpäätöksen mukainen vuosikate ja muut tunnusluvut olivat heikot ja että taseessa oli huomattava kertynyt alijäämä.

Kuntaliitto puolsi avustusta 34 kunnalle, joista kolme kuntaa jäi ilman avustusta (Varkaus,Vimpeli ja Ylivieska). Vuoden 2011 avustusmääräraha oli sama kuin vuotta aiemmin. Kuntaliiton esityksen lähtökohtana oli myös, että korotustaso pyrittäisiin pitämään riittävän suurena. Lausunnon mukaan peruskorotustasoksi esitettiin 100 euroa/asukas. Tunnuslukujen mukaan heikoimmassa asemassa oleville kunnille korotusesitys oli suurempi ja paremmassa asemassa oleville pienempi.

Järvi-Pohjanmaan ja Suomenselän seutukunnissa harkinnanvaraista avustusta olivat hakemassa listojen mukaan kunnista Evijärvi, Lappajärvi, Perho, Soini, Veteli, Vimpeli sekä  Ähtärin kaupunki.

Evijärven kunta oli anonut 600 000 euroa ja sai Kuntaliiton tuen hakemuksessaan 220 ooo avustusosuudelle. Valtioneuvosto myönsi kuitenkin Evijärvelle 400 000 euroa. Samalla kaavalla mentiin muun muassa Kaustisella, jossa summa olivat vain suuremmat. Kaustisen kunta anoi miljoonaa euroa, Kuntaliitto puolsi 344 000 edestä ja valtio myönsi 650 000.

Lappajärvelle ei herunut euroakaan sen anomasta miljoonasta. Samalla tavoin ei tullut avustusta Perhon kunnalle, eikä Soinin kunna anomalle puolen miljoonan euron hakemukselle. Vesiperä tuli myös Vimpelin kunnalle, sen hakiessa suurinta osuutta seutukunnalle, eli puoltatoistamiljoonaa euroa. Kuntaliitto lähti puoltamaan anomusta 260 000 euron osalta, mutta valtio jätti lopulta Vimpelin ilman tukea niukkuutta jakaessaan.

Vetelin kunta sai niukasti yli puolet hakemastaan miljoonasta eli 520 000 euroa ja Ähtärin kaupunki sai kokonaan hakemansa puolimiljoonaa euroa valtionosuuden korotusta.

Suurinta korotusta oli Etelä-Pohjanmaalta hakemassa Kauhajoen kaupunki. Se sai anomastaan 1 700 000 eurosta valtioneuvostolta 1 200 000 euroa.

Useat kunnat olivat esittäneet korotuksen saamisen perusteeksi merkittävät peruskorjaus- ja rakentamishankkeiden kustannukset.

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ei ole tarkoitettu investointeihin. Tästä syystä korotuksia tällaisille kunnille ei ole puollettu ellei kunnan taloudellinen tilanne tunnuslukujen mukaan ole ollut samalla huono.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI