MIELIPIDEKIRJOITUS | Suomi putoaa innovaatiotilastoissa – mikä on Järviseudun vastaus?

0

Äskettäin MTV:n uutisista saatujen tietojen mukaan kansainväliset  rahoittajat ovat EU:n taholta antaneet 2,2 miljardia euroa Suomen teollistamishankkeisiin viime vuonna. Kuitenkin samoihin aikoihin Suomen päättäjien luottamus hankkeiden kannattavuuteen on vähättelevä ja jopa heikkoa Teknologiabarometrin mukaan. Tuotteiden kehitys vaatii aina aikaa ja  kärsivällisyyttä myös rahoittajilta. Loistavia esimerkkejä tarjoavat lääketeollisuuden suuret yhtiöt, joissa on sitouduttu lääkkeiden kehittämiseen vanhenevalle Euroopalle. 

Mittavien investointien ja tutkimusohjelmien suoranainen alasajo on myrkkyä aluetaloudellisessa mielessä. Kilpailuasemien menettäminen ei ole kansantalloudellisesti järkevää ja kilpailukykyä on siis vahvistettava tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseksi. 

Järviseudella on muutamia yrityksiä, jotka ovat lähteneet hakemaan kasvua niin ostamalla kotimaisia yrityksiä kuin alkamalla pyrkimään vientimarkkinoille. Tätä kehitystä on syytä vahvistaa, jotta meillä olisi työpaikkoja ja hyvinvointia tarjolla myös tuleville sukupolville. 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun  rooli voi olla merkittävä. Se järjestää erilaisia kursseja ja koulutusta niin nykyisille kuin tuleville yrittäjille. Viimeksi on ollut menossa Ruotsin vientikaupan kurssi kasvuhakuisille yrityksille. Apua saa rahoitushakemuspapereiden täyttämiseen asti. 

Myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen asemaa on syytä parantaa. Ammatit ovat muuttumassa seuraavien 20 – 30 vuoden kuluessa. Kurssien ja  koulutuslinjojen mielenkintoa herättävään sisältöön pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. Oppilailta vaaditaan kekseliäisyyttä ja yrittäjähenkisyyttä. Järviseudun Ammatti-instituutin  koulutussupistukset  ovat vakava uhka koko  alueen tulevaisuudelle. Päättäjät ja alueen toimijat tuntevat  vakavaa huolta siitä, kuinka asiaan vastataan.


 

JÄTÄ KOMMENTTI