MILLESPAKKA Oy | Jätelain ja pakkausasetusten muutos vähentää ekopisteiden lukumäärää

0
Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat jokaista kiinteistön haltijaa liittymään jätteenkuljetukseen. Lue Järviseudun jätelautakunnan tiedote ohesta. (Arkistokuva)

Jätelain ja pakkausasetuksen muutoksen myötä siirtyi pakkausten keräysvastuu tämän vuoden alusta kunnilta pakkausten tuottajille eli pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahantuojille. Käytännössä pakkausten keräyksen ja kierrätyksen kustannukset sisällytetään pakattujen tuotteiden myyntihintoihin. Pakkauksia ovat esimerkiksi metallipurkit, lasitölkit sekä kartonkipakkaukset. Monet pakkausmateriaaleista ovat sellaisia, joita on perinteisesti vastaanotettu ekopisteillä.

Pakkausjätteen käsittely- ja hyödyntämisvastuu siirtyi ensisijaisesti pakkausten tuottajien edustajalle Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Ringin tavoitteena on 1850 keräyspisteen verkosto Suomessa. Kun koko maassa on aiemmin ollut 4500 kunnallisen jätehuollon ylläpitämää ekopistettä, tarkoittaa tämä sitä, että kaikki pisteet eivät muutu Rinki-ekopisteiksi.

Ringin pisteisiin tulee Ringin kyltit sekä uutena asiana Millespakan toimialueella kartonginkeräysastiat. Rinki on ottanut muutaman Millespakan ekopisteistä hoitaakseen. Ringin hoitamien ekopisteiden tyhjennykset sekä alueen siistimisen hoitavat Ringin urakoitsijat. Ringin ekopisteitä Millespakan toimialueelle tulee 17 kappaletta, joista viidessä on muovinkeräys.

Millespakka Oy täydentää tätä verkostoa jatkamalla keräystä osassa vanhoista ekopisteistä, lähinnä etäämmällä kuntakeskuksista. Näihin pisteisiin jää metallin ja lasipakkausten keräys, keräyksessä on noudatettava Ringin lajitteluohjeita. Niissä vastaanotetut materiaalit toimitetaan Ringille kierrätettäväksi.

Lisäksi Millespakka jatkaa muovinkeräystä yhdellä pisteellä niissä kunnissa, joissa Ringillä ei ole muovinkeräys-pistettä. Muovinkeräys nykyisessä laajuudessaan päättyy ja jatkossa jokaisesta kunnasta löytyy pääsääntöisesti vain yksi muovinkeräyspiste. Muovinkeräyspisteisiin kelpaa kuitenkin ainoastaan pakkausmuovi – muu muovi on laitettava kiinteistön omaan jäteastiaan.

Jätehuoltomääräysten mukaan kuluttajilla ei ole enää velvoitetta lajitella muovia, vaan muovin voi laittaa kiinteistön omaan jäteastiaan. Jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa vaarallista jätettä tai muuta jätteenkuljetukseen soveltumatonta jätettä. Muutokset siis johtuvat lain ja asetuksen muutoksesta. Tämän vuoksi moni kuntalainen joutuu varautumaan siihen, että kierrätykseen menevät jakeet on jatkossa toimitettava uuteen paikkaan. Paikat tosin löytyvät pääsääntöisesti kauppojen lähistöltä ja ovat hyvin käytettävissä kauppareissun yhteydessä.

.

Järviseudun jätelautakunta valvoo jätteenkuljetukseen liittymistä

Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat jokaista kiinteistön haltijaa liittymään jätteenkuljetukseen. Järviseudun jätelautakunnan alueella liittyminen tarkoittaa sitä, että asukkaat tekevät sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksestä valitsemansa kuljetusliikkeen kanssa.

Poltettavan jätteen (ent. sekajäteastia) jäteastia on tyhjennettävä vähintään neljä kertaa vuodessa. Kuljetussopimusta tehtäessä on sovittava kiinteä tyhjennysväli, jätteiden hakua tarvittaessa yhteydenoton perusteella ei voida katsoa voimassaolevaksi sopimukseksi.

Kun sopimus kuljetusliikkeen kanssa on tehty, kiinteistön haltijan tulee järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikka ja hankkia siihen tarvittavat jäteastiat jätehuoltomääräysten mukaisesti. Useampi toisiaan lähellä sijaitseva kiinteistö voi myös ylläpitää yhteisen keräysastian, josta on ilmoitettava jätelautakunnalle.

Järviseudun jätelautakunta on jätehuoltoviranomainen, jonka yhtenä tehtävänä on valvoa jätteenkuljetukseen liittymistä. Tätä varten jätelautakunta pitää yllä rekisteriä, jolla liittymistä valvotaan. Kuljetusyrittäjillä on lakisääteinen velvollisuus toimittaa jätehuoltoviranomaiselle tiedot kuljettamistaan jätteistä.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI