MS-liitto vetoaa päättäjiin: MS-taudin alkuvaiheen seurantaa ja hoitoa tehostettava

0
MS-tauti on nuorten aikuisten yleisin vakava neurologinen sairaus. Kyseessä on tulehdus aivoissa, joka etenee ajan myötä heikentäen toimintakykyä pysyvästi:

• Enintään viisi vuotta MS-tautia sairastaneista potilaista 51 % liikkuu ongelmitta.

• Vastaava luku yli 10 vuotta sairastaneiden keskuudessa on 22 %, eli merkittävästi alhaisempi.

MS-taudin etenemistä on uusimpien Käypä hoito –suositusten mukaan seurattava aktiivisesti. Tutkimustulokset kertovat, että lähes joka viides MS-tautia sairastava ei ole käynyt lääkärissä pahenemisvaiheen yhteydessä.

MS-liitto vetoaa päättäjiin, että MS-taudin kriittistä alkuvaiheen seurantaa tehostettaisiin ja siihen kohdistettaisiin riittävästi resursseja, jotta MS-potilaat pysyisivät työ- ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään.

Suomessa on noin 7 000 MS-tautia sairastavaa henkilöä. MS on etenevä neurologinen sairaus, jonka kulku on yksilöllinen, vaihteleva ja vaikeasti ennustettava. MS todetaan tavallisesti 20–40 vuoden iässä.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI