Näkymättömät tapaturmat kuntalaisten suurin uhka ?

0
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat halutaan osaksi paikallista turvallisuussuunnittelua.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat eli kaikki ne varsin arkiset tapahtumat, joiden seurauksena lähes 3 000 ihmistä menettää henkensä vuodessa, tulisi saada tärkeäksi osaksi paikallista turvallisuussuunnittelua ja -yhteistyötä. Nämä ns. näkymättömät tapaturmat ovat tänä päivänä kuntalaisten suurin uhka, todetaan valtakunnallisessa CommSafe seminaarissa Kotkassa.

Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikön Tarja Mankkisen mukaan ihmiset tekevät joka päivä arkisia ratkaisuja, usein tiedostamattaan, jotka vaikuttavat heidän turvallisuuteensa.

Kiireessä ajetaan liian lujaa, kurkotellaan ylähyllyiltä tavaroita, haetaan aamun lehti liukkailla kengillä postilaatikolta jne. Vammaan johtavia tapaturmia sattuu vuosittain noin 1,1 miljoonaa.

Tapaturmien taustalla vaikuttavat monet tekijät, joista alkoholi on yksi tärkeimmistä. Joka kolmanteen tapaturmaiseen kuolemaan liittyy alkoholi.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat jäävät näkymättömiksi, koska niihin ei liity laajempaa huomiota herättävää dramatiikkaa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennalta ehkäisy ja torjunta on kuitenkin arvokasta työtä, sillä ennalta ehkäisy säästäisi suuren määrän inhimillistä kärsimystä ja rahaa. Tapaturmista aiheutuvat kustannukset ovat kunnille merkittävä menoerä samoin kuin koko yhteiskunnalle.

– On tärkeää, että jatkossa kunnat saavat tarkempaa tietoa taloudellisista kustannuksista, koska tietämys tapaturmien vaikutuksista vauhdittaisi ennalta ehkäisevää työtä ja lisäisi työn painoarvoa kunnan sisäisessä päätöksenteossa, Mankkinen toteaa.

Parhaillaan valmistellaan paikallisen turvallisuussuunnittelun valtakunnallisia tavoitteita vuosille 2011-2015. Tapaturmien torjunta tulee olemaan tärkeä osa paikallista turvallisuussuunnittelua ja -yhteistyötä tulevina vuosina.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI