Norjan tapahtumia käsiteltiin sisäasiainministeriön turvallisuusasiain johtoryhmässä

0
Sisäasiainministeriön turvallisuusasiain johtoryhmä kokoontui tänään sisäasiainministeri Päivi Räsäsen johdolla käsittelemään Norjassa 22.7.2011 tapahtunutta pommi-iskua ja ampumavälikohtausta.

Johtoryhmä sai poliisiylijohtaja Mikko Paaterolta ja Suojelupoliisilta selvityksen Norjan traagisista tapahtumista ja ensimmäisen arvion niiden mahdollisista vaikutuksista Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Lisäksi johtoryhmän kokouksessa olivat esillä yleisötilaisuuksien turvallisuus, ampuma-ase- ja räjähdeaineturvallisuus sekä erilaisten ääriliikkeiden toiminta Suomessa.

– Poliisin selvityksen mukaan Norjan veriteot olivat poikkeuksellisia, eikä niistä epäillyllä henkilöllä tiedetä tutkinnan tässä vaiheessa olevan kytköksiä Suomeen. Suomessa poliisi seuraa jatkuvasti erilaisten ääriliikkeiden toimintaa. Tarvittaessa poliisilla on valmiudet ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin ihmisten turvallisuutta vaarantavia ryhmittymiä vastaan. Esimerkiksi Norjan tapahtumien jälkeen poliisi on tehostanut erityisesti ääriliikkeitä koskevaa nettivalvontaa. Avoimen kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen järjestelmän puolustamisen eteen on tehtävä kaikki mahdollinen, sisäasiainministeri Päivi Räsänen korostaa.

– Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yli 200 hengen yleisötilaisuuksilla pitää olla pelastussuunnitelma. Norjan tapahtumien johdosta suuronnettomuuksien varalta laadittujen viranomaisten pelastussuunnitelmien tilanne selvitetään, ministeri Räsänen sanoo.

Ampuma-aselainsäädännön kehittämistarpeiden kartoittamista jatketaan

Ministeri Räsäsen mukaan ampuma-aselain osalta on vielä liian varhaista tehdä johtopäätöksiä Norjan tapahtumien johdosta. Ministeri päätti, että ampuma-aselainsäädännön kehittämistarpeiden esiselvitystyötä tullaan jatkamaan.

– Selvitystyön valmistuttua arvioidaan mahdolliset lainmuutostarpeet. Jos Norjan tapahtumista on tehtävä johtopäätöksiä, ne otetaan tässä työssä huomioon. On syytä korostaa, että aselainsäädännön kehittäminen on vain yksi osa aseturvallisuuden parantamista. Turvallisuus koostuu useista eri tekijöistä, ministeri Räsänen sanoo.

Räjähteiden raaka-aineiden saatavuutta rajoitettava

Suomi on aktiivisesti mukana valmistelemassa EU-asetusta räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Tavoitteena on vähentää terroristien ja muiden rikollisten suosimien aineiden saatavuusriskiä rajoittamalla tiettyjen kemikaalien yksityistä myyntiä. Norjassa pommi-iskussa käytetyn räjähteen raaka-aineen tulisi kuulua tämän asetuksen piiriin.

– Norjan tapahtumien jälkeen tämän asetuksen käsittelyssä asiaan kiinnitetään erityistä huomiota, ministeri Räsänen kertoo.

Sisäasiainministeri johtaa ministeriön turvallisuusasiain johtoryhmää

Turvallisuusasiain johtoryhmä käsittelee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, pelastustoimen, hätäkeskustoiminnan, rajaturvallisuuden sekä varautumisen toimintalinjoja sekä tulossuunnittelua ja arvioi toiminnan tuloksellisuutta. Lisäksi johtoryhmä käsittelee muun muassa lakien ja merkittävien asetusten valmistelun käynnistämistä koskevat suunnitelmat ennen hankkeen asettamista sekä seuraa hankkeiden etenemistä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii sisäasiainministeri.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI