Ota kantaa, kuinka ikääntyneiden turvallisuutta voidaan parantaa!

0
Sisäministeriö on käynnistänyt jokin aika sitten kansalaiskeskustelun ikääntyneiden turvallisuuden parantamisesta. Ikääntyneiden määrä maassamme lisääntyy nopeasti lähivuosina. Tyypillisiä turvallisuusongelmia ikääntyneillä ovat kotitapaturmat ja yksinäisyys.

Kotona tapahtuvat tapaturmat ovat ikääntyneiden yleisin tapaturmatyyppi. Iäkkäiden tapaturmista suurin osa johtuu kaatumisista tai matalalta putoamisesta. Ikääntyneellä on myös muuta väestöä suurempi riski menehtyä tulipalossa.

Ikääntyneet kokevat myös muuta väestöä enemmän turvattomuuden tunnetta. Turvattomuuden tunteen lisääntyessä yksin asuva ikääntynyt saattaa jäädä yhä useammin kotiin, hänen sosiaaliset suhteensa heikkenevät ja yksinäisyys lisääntyy.

Ikääntyneiden turvallisuuden parantamista on linjattu toimintaohjelmassa. Jotta toimintaohjelman käytännön toimeenpano etenisi hyvin, sisäministeriö pyytää kansalaisilta konkreettisia ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Erityisenä aiheena keskustelussa on asumisen turvallisuuden parantaminen.

Keskusteluun voi osallistua foorumilla: www.otakantaa.fi
Keskustelu on käynnissä 27.4.2012 saakka.
Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI