Ovatko seudun kuntien ja kaupunkien hakupaperit vetämässä? – Nyt puistot ja alueet kuntoon!

0
Nuku yö ulkona

Kaksi erityisavustushakua kunnille käynnistyy: Avustusta haettavissa lähivirkistysalueiden sekä kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen

Ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY-keskus tiedottavat

Osana hallituksen elvytyspakettia kunnille suunnataan rahoitusta yhtäältä virkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen ja toisaalta olemassa olevien kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Yhteensä avustushauissa on jaossa 13 miljoonaa euroa. Molemmat erityisavustushaut järjestetään 21.9.–30.11.2020 ja hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2021 aikana.

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa kunnille osoitettiin mittava tukipaketti, jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Lisätalousarviossa varattiin yhteensä 13 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden, viheralueiden ja kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Avustukset jaetaan kahdessa erillisessä erityisavustushaussa: kaikille kunnille avoimessa haussa on 10 miljoonaa lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen ja kansallisille kaupunkipuistoille on 3 miljoonaa euroa.

Pyhävuori, taustalla Kraatterijärvi, Lappajärvi

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämässä haussa jaetaan 10 miljoonaa euroa kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen.

”Haku on kohdennettu kaikille kunnille. Yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kuntia kannustetaan myös muodostamaan alueellisia konsortioita yhteisten hankkeiden suunnitteluun.”

Haun ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja sitä kautta edistää kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Avustettaviin hankkeisiin voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja rakenteiden kunnostamista, uusien lähireittien ja niiden palvelurakenteiden, kuten taukopaikkojen, lintutornien, huussien yms. rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden laatimista.

Ulkomainen yhmä Arpaisten reitillä

Kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämisavustus

Ympäristöministeriön järjestämässä haussa kohdistetaan 3 miljoonaa euroa kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Haku on tarkoitettu kunnille, joihin on jo perustettu kansallinen kaupunkipuisto.

Avustusta myönnetään kansallisten kaupunkipuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisiin ja niiden erityisten arvojen suojelua tukeviin luonnonhoitotoimenpiteisiin, luontoa kulutukselta suojaavan infrastruktuurin rakentamiseen sekä lähiluonnossa liikkumisen mahdollisuuksien parantamiseen. Avustettavien hankkeiden tulee kohdistua kansallisen kaupunkipuiston alueelle.

Pyhäntunturin Isokuru

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI