Pääsiäiskokon polttaminen ei vaadi pelastusviranomaisten lupaa.

0
Kokoja poltetaan pohjalaisia pääsiäisperinteitä noudattaen viikon päästä lauantaina (jpnews.fi)

Pohjalaisten perinne, pääsiäskokkojen polttaminen, ei ole valitettavasti enää niin yleistä kuin menneinä vuosina
Pääsiäiskokon polttaminen ei vaadi pelastusviranomaisten lupaa, mutta aiottu avotulen sytyttäminen vaatii aina kulloisenkin maanomistajan luvan.

Mikäli pääsiäiskokon poltto on yleisölle avoin tilaisuus, lukeutuu tapahtuma yleisötilaisuudeksi, jonka turvallisuusjärjestelyistä on laadittava pelastussuunnitelma, joka tulee toimittaa pelastusviranomaisille.

Jos polttaminen on niin mittavaa, että ulkopuoliset voivat erehtyä ja luulla sitä valvomattomaksi paloksi, on siitä ennakolta ilmoitettava pelastusviranomaisille ja hätäkeskukseen.
Jätteiden polttaminen on kielletty.

Eräissä kunnissa ympäristöviranomaiset ovat myös kieltäneet risujen ja kuivan puutavaran avopolton koko kunnan tai esimerkiksi taajaan asutulla alueella.

Sytyttäjä vastaa avotulen teosta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilta www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi löytyy ohjeita avotulen teosta turvaohjeineen.

Terveyssovellus-22

JÄTÄ KOMMENTTI