Päivähoito ja varhaiskasvatus ovat samaa kokonaisuutta

0
(Kuvan lapset eivät liity tapaukseen!)

Keskustelu varhaiskasvatuslaista käy nyt kiivaana.
– Hyvä niin! Haluan nostaa keskusteluun myös varhaiskasvatuksen toisen suuren ammattikunnan, lastenhoitajien, näkemyksen, sillä pääsääntöisesti asiaa on käsitelty vain lastentarhanopettajien näkökulmasta, sanoo toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari  Suomen Lastenhoitoalan Liittosta.

Tuoreen väitöstutkimuksen perusteella (LTO, KM Piia Roos) lapset viihtyvät päiväkodissa, ja opetus- ja kulttuuriministeriön vanhemmille suunnatun kyselyn (2014) perusteella suomalaisvanhemmat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä lastensa varhaiskasvatukseen. Suomi on myös vuodesta toiseen ollut PISA-tutkimuksen kärkeä. Asiat eivät siis taida yleisesti ottaen olla kovin huonosti. Nyt olisikin tärkeämpää kiinnittää huomiota alan työskentelyolosuhteisiin, kuten riittävään ja pysyvään henkilökuntaan, inhimillisiin ryhmäkokoihin ja toimiviin sijaisjärjestelyihin. Kunnolliset työskentelyolosuhteet heijastuvat suoraan lapsen päiväkotipäivän sujumiseen.

Viimeaikaiseen keskusteluun on nostettu muun muassa kysymys siitä, että lastentarhanopettaja ei saa toteuttaa päiväkodissa koulutustaan vastaavaa osaamista.

Onko vika koulutuksessa? Vastaako se käytännön päiväkotiarjen ja todellisuuden kanssa? Kukaan ei varmasti kyseenalaista lastentarhanopettajan roolia ryhmässä tai tiimissä korkeammin koulutettuna. Työ pienten lasten kanssa eroaa kuitenkin hyvin paljon koulussa työskentelevän opettajan työstä. Päiväkodissa lapset ovat vielä pieniä ja tarvitsevat apua monissa arjen asioissa. On vaikea kuvitella, että työt eriytyisivät päiväkodissa niin, että joku opettaa ja toinen vain hoitaa. Varsinkin kun pyrkimyksenä on päästä pois aikuisjohtoisesta ja toimintatuokiokeskeisestä työskentelystä kohti lapsilähtöistä ja kokonaisvaltaista toimintaa. Vuoropuhelu pedagogisesta varhaiskasvatuksesta on siirtynyt niille urille, että lastentarhanopettajat vain opettavat. Pitäisi kuitenkin muistaa, että suurin osa kasvatuksesta ja opetuksesta tapahtuu varhaiskasvatuksen arjessa oppimalla, luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa: pukemisissa, vessakäynneillä, ruokailussa, leikkiessä jne.

Päiväkodeissa työtä tehdään hyvin usein tiimeissä. Lastentarhanopettajan tärkeä ja väheksymätön rooli onkin huolehtia siitä, että tiimin suunnitelmat ja tavoitteet toteutuvat. Hän toimii oman tiiminsä pedagogisena kehittäjänä sekä kantaa vastuun tiimin kasvatus- ja opetustehtävän toteutumisesta.

Päiväkoti-ikäiset lapset tarvitsevat vielä paljon muutakin kuin ohjattua opetusta. He tarvitsevat lähellä olevaa turvallista aikuista, joka ottaa syliin tai niistää nenän juuri silloin kun on sen aika, tai huolehtii lapsen erityisen hoidon tarpeesta, koulutustaustasta riippumatta. Näin kuvittelisin monen vanhemman oman lapsensa kohdalla tahtovan ja toivovan.

Terveyssovellus-22

JÄTÄ KOMMENTTI